Sürdürülebilir ve Güvenli Madencilik Modelleri:

Sürdürülebilir ve Güvenli Madencilik modeli, işletmelerin imkan ve kabiliyetlerini dikkate alıp, öncelikle İSG ve çevresel durumları ele alarak, temiz üretim sağlamak amacıyla, işletme sınırlamaları ve koşulları, stabilite, hidrojeolojik, strateji, güvenlik, rezerv, üretim, enerji verimliliği, yeraltı madenlerinde ocak iklimi ve temiz havanın talebe göre yönlendirilmesi unsurlarını dikkate alan, güvenli bir üretim için alternatifler geliştirerek en uygun üretim modeli ortaya koyan Faydalı Model kurgusudur. Bu Faydalı Model ile birlikte sosyal onay alan, güvenli, sürdürülebilir ve İSG ön şartlı üretim modelleri geliştirilmektedir. 

ShentaWp Ayar