İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROJELERİ

 

Maden
endüstrisinde İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) kültürünün ve ikliminin
geliştirilmesi, çalışanların güvenliğini sağlamak ve işyerlerindeki riskleri
minimize etmek için hayati öneme sahiptir. Bu hedeflere ulaşmak için çeşitli
çalışmalar yapılmalıdır. İSG ile ilgili verdiğimiz danışmanlıklarda,
şirketlerin İSG eğitimlerinin, farkındalık programlarının, risk
değerlendirmelerinin, önleyici tedbirlerinin dışarıdan bir göz olarak
incelemesini ve değerlendirmesini yapıyor, İSG politikalarının ve süreçlerinin
iyileştirilmesi için öneriler sunuyoruz. Bazı örnek çalışmalarımız aşağıda
verilmiştir.

 

 1. Ankara-İzmirHızlı Tren Hattı T4 Tüneli İş sağlığı ve güvenliği çalışması
 2. EÜAŞ,Çayırhan Yeraltı Kömür Madeni İş sağlığı ve güvenliği çalışması
 3. EÜAŞ, Afşin Elbistan Linyitleri İşletmesi İş sağlığı ve güvenliği çalışması
 4. Eti MadenGenel Müdürlüğü, Bigadiç İşletmesi potansiyel sahalar İş sağlığı ve güvenliği çalışması
 5. Eti Maden Genel Müdürlüğü, Emet İşletmesi potansiyel sahalar İş sağlığı ve güvenliği çalışması
 6. Eti Maden Genel Müdürlüğü, Kırka İşletmesi potansiyel sahalar İş sağlığı ve güvenliği çalışması
 7. İzmir Banliyö Sisteminin Geliştirilmesi II. Etap Projesi, İş sağlığı ve güvenliği çalışması
 8. İzmir Banliyö Sisteminin Geliştirilmesi III. Etap Projesi, İş sağlığı ve güvenliği çalışması
 9. İmbat Enerji Turizm Ticaret A.Ş. İş sağlığı ve güvenliği çalışması
 10. Polyak Eynez Enerji Üretim Madencilik San. ve Tic. A.Ş. Yeraltı Kömür Madeni İş sağlığı ve güvenliği çalışması
 11. Soma Kömürleri A.Ş. İş sağlığı ve güvenliği çalışması
 12. Türkiye Kömür İşletmeleri İş sağlığı ve güvenliği çalışmaları
 13. Türkiye Kömür İşletmeleri, GLİ İş sağlığı ve güvenliği çalışması
 14. Türkiye Kömür İşletmeleri, Eskişehir ALPU Kömür Havzası A-B-C-D-E-F Sektörleri İş sağlığı ve güvenliği çalışması
Kategoriler
ShentaWp Ayar