JEOFİZİK ÇALIŞMALAR

Madenlerde yapılan Jeofizik çalışmalar, yeraltı kaynaklarının sürdürülebilir bir şekilde keşfedilmesi, geliştirilmesi ve işlenmesi için kritik öneme sahiptir. Bu çalışmalar, madencilik operasyonlarının etkinliğini artırır, çevresel etkileri azaltır, operasyonların güvenliğini ve sürdürülebilirliğini sağlar. Madenlerde yaptığımız jeofizik çalışmalar, maden yataklarının keşfi, karakterizasyonu ve yönetimi için kritik öneme sahiptir. Bu çalışmalar, yeraltı yapılarını incelemek ve maden potansiyelini belirlemek için kullanılan bir dizi teknik ve yöntemi içerir. Sismik Yöntemler, Yer radarı (GPR), Elektrik Yöntemler ve Mikro Sismik Yöntemler kullandığımız yöntemlerin başlıcalarıdır. Bazı örnek çalışmalarımız aşağıda verilmiştir.

1.      Madenlerde mikrosismik uygulamalar- Polyak Eynez Enerji Üretim Madencilik San. ve Tic. A.Ş. Yeraltı Kömür Madeni -çalışmalar devam ediyor.

2.      Polyak Eynez Enerji Üretim Madencilik San. ve Tic. A.Ş. Yeraltı Kömür Madeni CK01 panosu tavan üzerindeki süreksizliklerin GPR (yer radarı) yöntemi ile belirlenmesi, 2022

3.      Eskişehir Tekeciler altın işletme sahasındaki süreksizliklerin GPR yöntemi ile belirlenmesi, 2022

4.       TÜMAD Çanakkale Lapseki altın ve gümüş madeni SV ocağı üzerindeki ve çevresindeki süreksizliklerin GPRyöntemi ile belirlenmesi, 2022.

5.       Tümad madencilik çanakkale lapseki altın ve gümüş madeni sismik yansıma çalışması, 2021

6.       İmbat madencilik kömür madeni sismik yansıma çalışması, 2021.

7.      Tümad madencilik balıkesir burhaniye jeofizik etüt (rezistivite) raporu, 2020.

 

 

Kategoriler
ShentaWp Ayar