Yayınlarımız

  1. Yeraltı Kömür Sahaları için Kaynak ve İşletilebilir Rezerv Belirlemede Örnek Bir Çalışma

    PDF
  2. IMCET 2023 Prof.Dr.Gülsev AKSOY Sunumu. SismikDalga Analizi İle Yüzey Patlatmaları Tasarımı Yapan ilk Yazılım

    PDF
  3.  
ShentaWp Ayar