HAVALANDIRMA ve TAHKİMAT

 

Madenlerde
havalandırma ve tahkimat çalışmaları, madenlerde çalışma ortamının güvenliği,
sağlığı ve verimliliği için kritik öneme sahiptir. Havalandırma analizleri ve
yönetimi; yangın ve gaz dağılım 
simülasyonları için Ventim ve CFD modellemeleri kullanmaktayız. Tahkimat
konusunda ise yeraltı ve tünellerde uygulanmak üzere projeye özel tasarım ve
yöntemler geliştirmekteyiz. Bazı çalışmalarımız aşağıda verilmiştir:

 

  1. Park Termik Çayırhan Kömür İşletmesi Kaya Saplaması Çalışması
  2. İmbat Madencilik Sürdürülebilir ve Güvenli Madencilik Koşullarının Oluşturulması-Havalandırma ve CFD Analizleri
  3. PolyakEynez Yeraltı Kömür Madeninde Sürdürülebilir ve Güvenli Madencilik Koşullarının Oluşturulması- Havalandırma ve CFD analizleri
Kategoriler
ShentaWp Ayar