ÇEVRE ve HİDROJEOLOJİ

Hidrojeoloji çalışmaları, maden operasyonlarının su kaynakları üzerindeki etkilerini anlamak, sürdürülebilir bir şekilde yönetmek ve olası riskleri önceden belirlemek için hayati öneme sahiptir. Bu çalışmalar, çevresel uyumlu ve toplumsal olarak kabul edilebilir madencilik uygulamalarını teşvik eder. Madenlerde hidrojeoloji çalışmalarımız, suyun maden operasyonlarına etkilerini anlamak ve yönetmek için yaptığımız araştırmaları kapsamaktadır. Bunlar:

Su kaynaklarının belirlenmesi, su kalitesi analizi, yağış ve akış analizi, akarsu ve göletlerin incelenmesi, su kaynaklarının kullanımının araştırılması, sulama ve drenaj sistemlerinin incelenmesi gibi araştırmalardır. Aşağıda Hidrojeolojik çalışmalar ve çevresel etkilerinin incelenmesine ait örnek çalışmalarımız yer almaktadır. Patlatmaların çevreye verdiği zararların en aza indirilmesi çalışmalarımız ise “Patlatma Projeleri” alt başlığı altındadır.

 

1.     İmbat Madencilik A.Ş. Eynez kömür havzasının hidrojeolojik kavramsal modeli,( 2023)

2.  Madencilik kaynakli atiklarin depolama alanlarindaki ve havuzlarindaki durayliliğinin arttirilmasina yönelik metodolojisinin geliştirilmesi, TÜMAD Lapseki İşletmesi, (2022.)

3.    Şahinli Sahası (Çanakkale Lapseki )Hidrojeolojisi ve Su Kaynaklarına Etki Değerlendirmesi, (2022)

4.     Mardin İli Savur İlçesinde Kara Kuvvetleri Komutanlığına Bağlı Atış Alanında Yapılacak Ağır Silah Atışlarının Botaş Boru hatlarına Olan Etkilerinin İncelenmesi, MSB Kara Kuvvetleri Komutanlığı, (Mart 2022)

5.     Hasankeyf Kalesi Güçlendirme Ve Koruma Projesi Kapsamında, Falezlerde Tehlike Arz Eden Büyük Kayaların Düşürülmesi Esnasında Oluşacak Sismik Titreşimlerin, Antik Orta Kapı, Küçük Saray Gibi Korunması Gereken Tarihi Dokuya Etkilerinin Araştırılmasına Yönelik Ar-Ge Danışmanlık Projesi, (2019)

6.   İmbat Madencilik Enerji Turizm San ve Tic. A.Ş’nin Manisa ili Soma İlçesi Eğnez Mahallesi 86071 No’lu Ruhsat Bölgesinde,Kömür Üretimi Yapılacak Olan İşletme Sahasının ve  Pasa Döküm Alanlarının  Jeolojik Ve Hidrojeolojik Yapısının Değerlendirilmesi.(Ocak 2024)Kategoriler
ShentaWp Ayar