PROJELERİMİZ

 

PATLATMA TASARIMI VE ÇEVRESEL ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

Yeraltı ve yerüstü maden, tünel, alt yapı kazı patlatmalarının verimli, güvenli, mevzuatlara- toplumsal kabule uygun ve çevreye zarar vermeden yapılabilmesi için sahaya özel modelleme-analiz-tasarım-uygulama çalışmaları yapılmaktadır. Patlatma kaynaklı titreşim, taş savrulması, hava şoku, gürültü, toz dağılımı ölçüm ve analizleri yapılarak mevcut durum tespiti ve etki alanları tahmin haritalamaları oluşturulmaktadır. Bu çalışmalarda tarafımızca geliştirilen SeisBlast-Pro ve patlatmalara çok yakın mesafeleri korumak için özel tasarımlar içeren SeisBlast-ProMax yazılımları kullanılmaktadır. Aşağıda patlatma tasarımı ve çevresel etkilerinin incelenmesine ait örnek çalışmalarımız yer almaktadır.

 

1.       Patlatmalarda Elektronik Gecikmeler Kullanılarak Enerjinin Ve Sismik Dalgaların Optimum Parçalanma Ve Minimum Çevresel Problem Yaratacak Şekilde Yönlendirilmesi, Kırlıoğlu Patlayıcı Mad., 2023-2025.

2.       Ordu ili, Çaybaşı İlçesine bağlı İlküvez mevkiinde bulunan 3296924 erişim ve 52/2013/01 ruhsat no’lu II-A grup bazalt taş ocağındaki patlatmaların olası çevresel etkilerinin sismograflarla izlenerek analiz edilmesi, 2023-devam ediyor.

3.       Patlatma kaynaklı titreşimleri sismik dalgaları sönümlendirme metoduyla en aza indiren patlatma tasarımlarının yapılmasını sağlayan yazılımın geliştirilmesi”, Tübitak Teydep 1507 Proje No: 7210032, 01.08.2021-30.01.2023.

4.       Yerli ve milli elektronik ateşleme sisteminin bilimsel ve endüstriyel alandaki uygulama parametrelerinin geliştirilmesi,2021 -2023.

5.       Bilecik ili, Osmaneli ilçesi, 101 ada 3 parsel rks otomotiv sanayi ve ticaret a.ş. A-b-c blokları otomotiv fabrika yapım işi kapsamında yapılacak patlatmalı kazı faaliyetlerinin çevresel etkileri açısından değerlendirilmesi, Ağustos 2023

6.       Samsun İli, Vezirköprü İlçesi, Boğazkoru Köyü Hudutları Dahilinde Bulunan İr:3415341 Ruhsat Numaralı Kalker Ocağında Gerçekleştirilen Patlatmaların Çevresel Etkilerinin Değerlendirilmesi, Ağustos 2023

7.       Bilecik İli, Söğüt İlçesi, Oluklu Köyü Hudutları Dahilinde Bulunan İr:81740 Ruhsat Numaralı Kalker Ocağında Gerçekleştirilen Patlatmaların Çevresel Etkilerinin Değerlendirilmesi, Haziran 2023.

8.       Tümad Madencilik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.’ye Ait Lapseki ve İvrindi’deki Açık İşletme Madenciliğine Yönelik Kaya Mekaniği Modelinin Patlatma Kaynaklı Sismik Dalgalardan Oluşan Titreşimler İle Geliştirilmesi, Kasım 2022

9.       Mardin İli Savur İlçesinde Kara Kuvvetleri Komutanlığına Bağlı Atış Alanında Yapılacak Ağır Silah Atışlarının Botaş Boru hatlarına Olan Etkilerinin İncelenmesi, MSB Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Mart 2022.

10.   Özaltın-Makyol adi ortaklığı patlatmaların etkilerini en aza indirmek için yeni model oluşturulması, 2019 -2022.

11.   Afyon İli Merkez İlçesi Gökçe Mahallesi 1. ve 2. Bölge TOKİ konutları, cami, şadırvan, ticaret merkezi inşaatları ile altyapı ve çevre düzenlemesi işi kapsamında yapılacak patlatmalı kazı faaliyetlerinin çevresel etkileri açısından değerlendirilmesi, Aralık 2021.

12.   Yerli Ve Milli Elektronik Ateşleme Sisteminin Bilimsel Ve Endüstriyel Alandaki Uygulama Parametrelerinin Geliştirilmesi, Haziran 2023.

13.   Şanlıurfa İli, Karaköprü İlçesi, Karşıyaka Mahallesinde Yapılması Planlanan Şanlıurfa Şehir Hastanesi Patlatmalı Kazı Faaliyetlerinin Çevresel Etkileri Açısından Değerlendirilmesi, Ağustos 2021.

14.   Ankara İli, Kahramankazan İlçesi, Kınık Mahallesinde Bulunan 84706 Ruhsat Numaralı (Er:3318768) Çimento Kili ocağının Kapasite Artışı Ve Revizyonu Talebinin Ocakta Yapılacak Patlatmalı Kazı Faaliyetlerinin Çevresel Etkileri Açısından Değerlendirilmesi, Temmuz 2021.

15.   Ordu İli, Mesudiye İlçesi Darıca Mahallesinde Bulunan Er:  3282096 Numaralı Taş Ocağında Gerçekleştirilecek Patlatmaların Çevresel Etkilerinin, Özellikle Darıca-2 Hidroelektrik Santraline Yönelik Jeolojik, Jeomekanik Ve Sismik Açılardan Değerlendirilmesi, Temmuz 2021.

16.    ETİMADEN İŞLETMELERİ Genel Müdürlüğü Kırka-Bigadiç ve Emet Bor İşletme Müdürlüğü Bor Ruhsat Sahalarındaki Mevcut Açık Ocaklar ve Potansiyel Yeni Sahalardaki Bor Cevherinin Ekonomik, Güvenli Ve Uygulanabilir Üretim Koşullarının Araştırılması ve Üretime Yönelik İşletme Modellerinin Geliştirilmesi-Optimum Patlatma Tasarımı Bölümü” Projesi,  Kasım 2018-Mart 2021.

17.    Votorantim Çimento San. ve Tic. A.Ş.’ye ait 20052358 Ruhsat Numaralı II-a Grubu Maden (Kalker) Ocağı’nda kapasite artış projesi kapsamında yapılacak patlatmaların, Elmadağ’a içme suyu sağlayan Kargalı Barajı’na; yüzey ve yeraltı suyu miktar ve kalitesine, yakın yerleşim yerlerine zarar vermemesi için en uygun patlatma tasarımlarının hazırlanması, Haziran 2020.

18.   FLK Maden Proses San. Ve Tic. Ltd. Şti. Uhdesindeki Yozgat İli Akdağmadeni İlçesi, Kuşlukağacı Köyü, Kuşkonmaz Mevkii sınırlarında IV. Grup (Kurşun-Çinko-Gümüş-Bakır) İR. 200807018 ve AR.201901467 ruhsat no’lu sahalarda yapılacak madencilik faaliyetleri kapsamındaki patlatmaların, yerüstünde yapılacak her türlü tesis, fabrika alanları, pasa depolama alanları, atık depolama alanları, cevher depolama alanları, şantiye binası vb, yapılarının  Ankara-Sivas demiryolu güzergahına zarar vermemesi için en uygun patlatma tasarımlarının yapılması, Mart 2020.

19.   Ankara İli, Kahramankazan İlçesi, Dağyaka Mahallesi Mevki’inde İsmail Halezaroğlu tarafından yapılması planlanan ER:3350267 Ruhsat Numaralı II-A grubu kalker ocağında olası çevresel etkilerin belirlenmesi ve en aza indirilebilmesi için kontrollü patlatmaların tasarlanması, 2019.

20.   Ankara İli, Ayaş İlçesi, Gökler Mahallesi Mevki’inde Bolu Çimento Sanayi A.Ş. tarafından yapılması planlanan 86198 ruhsat numaralı II-A grubu kalker ocağında olası çevresel etkilerin belirlenmesi ve  en aza indirilebilmesi için kontrollü patlatmaların tasarlanması, 2019.

21.   Ordu ili, Çaybaşı İlçesine bağlı İlküvez mevkiinde bulunan 3296924 erişim ve 52/2013/01 ruhsat no’lu II-A grup bazalt taş ocağındaki patlatmaların olası çevresel etkilerin belirlenmesi ve en aza indirilebilmesi için kontrollü patlatmaların tasarlanması, Ekim 2019.

22.   TKİ-ÇLİ Çan Linyitleri İşletmesi Açık Ocağında Sürdürülebilir Güvenli Madencilik Sisteminin Oluşturulmasına Yönelik AR-GE Projesi-Patlatma Kısmı, Kasım 2018-Kasım 2019.

 

MADEN PLANLAMA-MODELLEME-KAYNAK-REZERV KESTİRİMİ

Jeolojik inceleme, ön fizibilite ve fizibilite çalışmaları, maden yatağının haritalanması, çevresel etki değerlendirmesi, jeolojik modelleme, rezerv modelleme, kaynak modelleme, kaynak tahmini, rezerv tahmini, açık işletme veya yeraltı madenciliği planları, üretim ve işletme planları, çevresel ve toplumsal etkilerin yönetimi çalışmaları yapılmaktadır. Bu çalışmalar, madencilik operasyonlarının sürdürülebilirliği, ekonomik başarısı ve çevresel/toplumsal etkilerinin kontrol altında tutulması için oldukça önemli olup, madenin güvenli ve verimli bir şekilde çıkarılmasını sağlamak için yapılır ve gerektiğinde revize edilir. Aşağıda bu bölüme ait örnek çalışmalarımız yer almaktadır.

 

1-      Tümad Madencilik İvrindi ve Lapseki Altın İşletmeleri İçin Sürdürülebilir ve Güvenli Havza Madenciliği Modelinin Oluşturulması, 2023 -2026.

2-      İmbat Madencilik’e ait Eynez Yeraltı kömür madeninde güvenli Kömür madenciliği İçin havza madenciliği modelinin oluşturulması, 2022 -2025.

3-      Yeraltı kömür madenlerinde yangınla mücadelede kullanılacak azot tüpü prototipi geliştirilmesi”, Tübitak Teydep 1507 Proje No: 3220754, 2023-2025.

4-      Polyak Eynez Enerji Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye ait yeraltı kömür madeni güvenli ve sürdürülebilir kömür madenciliği için havza madenciliği modelinin oluşturulması, 2022 -2023

5-      Afşin Elbistan Kömür Havzası Sürdürülebilir Madencilik Faaliyetleri Ve Yatırımlarının Değerlendirilmesine Ait Ar-Ge Projesi, 2019-2023.

6-      Ankara İli Beypazarı-Nallıhan İlçelerinde Mevcut Ve Yapılması Planlanan Termik Santral Ve Maden Sahalarının Havza Bazlı Olarak Değerlendirilmesi, 2020.

7-      Soma Kömürleri A.Ş.’nin Ocaklarında İş Güvenliğine Yönelik Havza Madenciliği Modelinin Oluşturulması”, 2019.

8-      Gürmin Enerji A.Ş.’nin Ocaklarında İş Güvenliğine Yönelik Havza Madenciliği Modelinin Oluşturulması”, 2019.

9-      İmbat Madencilik A.Ş.’Ye Ait Eynez Yeraltı Kömür Madeninde Güvenli Kömür Madenciliği için Havza Madenciliği Modelinin Oluşturulması, 2019 .

10-   Eskişehir Alpu Kömür Havzası Yerli Kömür Kaynaklarının Optimum Şekilde Ülke Ekonomisine Kazandırılması Modelinin Oluşturulması, A Sektörü Kaynak ve Rezerv Belirleme ve İşletme Projesi”, TKİ Genel Md., 2019.

 

 

ÇEVRE ve HİDROJEOLOJİ

Hidrojeoloji çalışmaları, maden operasyonlarının su kaynakları üzerindeki etkilerini anlamak, sürdürülebilir bir şekilde yönetmek ve olası riskleri önceden belirlemek için hayati öneme sahiptir. Bu çalışmalar, çevresel uyumlu ve toplumsal olarak kabul edilebilir madencilik uygulamalarını teşvik eder. Madenlerde hidrojeoloji çalışmalarımız, suyun maden operasyonlarına etkilerini anlamak ve yönetmek için yaptığımız araştırmaları kapsamaktadır. Bunlar:

Su kaynaklarının belirlenmesi, su kalitesi analizi, yağış ve akış analizi, akarsu ve göletlerin incelenmesi, su kaynaklarının kullanımının araştırılması, sulama ve drenaj sistemlerinin incelenmesi gibi araştırmalardır. Aşağıda Hidrojeolojik çalışmalar ve çevresel etkilerinin incelenmesine ait örnek çalışmalarımız yer almaktadır. Patlatmaların çevreye verdiği zararların en aza indirilmesi çalışmalarımız ise “Patlatma Projeleri” alt başlığı altındadır.

1.       İmbat Madencilik A.Ş. Eynez kömür havzasının hidrojeolojik kavramsal modeli, 2023.

2.       Madencilik kaynakli atiklarin depolama alanlarindaki ve havuzlarindaki durayliliğinin arttirilmasina yönelik metodolojisinin geliştirilmesi, TÜMAD Lapseki İşletmesi, 2022.

3.       Şahinli Sahası (Çanakkale Lapseki )Hidrojeolojisi ve Su Kaynaklarına Etki Değerlendirmesi, 2022. 2022

4.       Mardin İli Savur İlçesinde Kara Kuvvetleri Komutanlığına Bağlı Atış Alanında Yapılacak Ağır Silah Atışlarının Botaş Boru hatlarına Olan Etkilerinin İncelenmesi, MSB Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Mart 2022.

5.       Hasankeyf Kalesi Güçlendirme Ve Koruma Projesi Kapsamında, Falezlerde Tehlike Arz Eden Büyük Kayaların Düşürülmesi Esnasında Oluşacak Sismik Titreşimlerin, Antik Orta Kapı, Küçük Saray Gibi Korunması Gereken Tarihi Dokuya Etkilerinin Araştırılmasına Yönelik Ar-Ge Danışmanlık Projesi, 2019.

 

 

TÜNEL-METRO

Tünel ve metro projelerinde, tasarım, modelleme, uygulama, analiz ve izleme çalışmalarımız vardır. Bazı örnek çalışmalar aşağıda sıralanmıştır.

 

1-      Eser Müşavirlik Mühendislik A.Ş. Kemalpaşa-Torbalı Ve Alsancak Limanı Bağlantısı- Demiryolu Etüd Proje Ve Mühendislik İşi Kapsamındaki Hat Tünelerin Projelendirilmesi İçin Gerekli Teknik Hesapların Yapılması Ve Ön Nihai Tahkimat Önerileri TeknikRaporu, 2021 -2022.

2-      İzmir Metrosu Narlıdere Hattı Karmaşık Zeminlerde Yapı Risk Analiz Modeli ve EPBM Makinası Basınç Kazı Ortamı Formülü Üretilmesi, 2018 -2021

3-      DERİN Altyapı İnş. Ve Tic. Ltd. Şti Uhdesindeki İzmir Metrosu Narlıdere Hattı Karmaşık Zeminlerde Sığ Metro Tünel İnşaatında Yapı Hasarlarını Önleyici Kazı-Destek Modelinin Geliştirilmesi”, 2020.

4-      GEDİK’in yüklenimi altında bulunan projelerde Kaya/ZeminMekaniği veTahkimat konularında danışmanlık, 2021-22.

5-      Tümaş A.Ş. Uhdesindeki Buca Onat caddesi ile şehirlerarası otobüs terminali ve çevreyolu arası bağlantı yolu projesi tünel açma işlerinde destekleme tasarımı,2017 -2019

 

KAYA MEKANİĞİ , JEOTEKNİK-JEOMEKANİK

 

Yerinde- laboratuvar deneyleri ve sayısal modelleme çalışmaları ile kayaların fiziksel, mekanik ve hidrolik özelliklerinin belirlenmesi; kaya yapılarının kırılma mekanizmaları, çatlak oluşumu ve bu çatlakların yayılma paterni belirlemesi; tasman inceleme-modellemeleri; doğal kaya tabakalarının deformasyonları, bu mekanizmaların yapılara olan etkileri, yapıların jeolojik ortamlardaki stabilitesinin değerlendirilmesi, bu ortamlardaki risklerin belirlenmesi ve yapısal güvenliğin sağlanması çalışmaları yapılmaktadır. Bu çalışmalar, yapılacak projelerin jeolojik ve mekanik koşullara uygun olarak tasarlanmasını ve uygulanmasını sağlar, riskleri minimize eder ve mühendislik uygulamalarını daha güvenli hale getirir. Bazı örnek çalışmalarımız aşağıda verilmiştir.

 

1.        Madencilik kaynakli atiklarin depolama alanlarindaki ve havuzlarindaki durayliliğinin arttirilmasina yönelik metodolojisinin geliştirilmesi,, GOA Ar-Ge Mad. Ve Çevre Tekn. Ltd. Şti., Ocak 2021-2023.

2.  Tümad Madencilik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.’Ye Ait Lapseki Ve İvrindi’deki Açık İşletme Madenciliğine Yönelik Kaya Mekaniği Modelinin Patlatma Kaynaklı Sismik Dalgalardan Oluşan Titreşimler İle Geliştirilmesi, GOA Ar-Ge Mad. Ve Çevre Tekn. Ltd. Şti., Kasım 2020-2023.


3.        Tümad İvrindi Ve Lapseki İşletmeleri İçin Sürdürülebilir Ve Güvenli Havza Madenciliği Modelinin Oluşturulması,, GOA Ar-Ge Mad. ve Çevre Tekn. Ltd. Şti., Stb Kodu: 088169, 01.05.2023-01.05.2026.

4.       Wakrah Pumpİng Stations And Tunnels Sahası (Katar) Kayaçlarının Jeomekanik Özelliklerinin Belirlenmesi Ve Değerlendirilmesi, 2021 -2022.

5.        Deformasyona İzin Vermeyen Tahkimat Sisteminin Geliştirilmesi, Tübitak Proje No:114M566, 2019.

6.       Eti Maden Genel Müdürlüğü, Bigadiç İşletmesi kaya mekaniği çalışmaları

7.       Eti Maden Genel Müdürlüğü, Emet İşletmesi kaya mekaniği çalışmaları

8.       Eti Maden Genel Müdürlüğü, Kırka İşletmesi kaya mekaniği çalışmaları

9.       Hidrogen A.Ş. Deniş Açık Ocağı kaya mekaniği çalışmaları

10.   İmbat Enerji Turizm Ticaret A.Ş. Eynez Yeraltı Ocağı kaya mekaniği çalışmaları

11.   İmbat Enerji Turizm Ticaret A.Ş. Eynez Yeraltı Ocağı tasman (sübsidans) çalışmaları

12.   Polyak Eynez Enerji Üretim Madencilik San. ve Tic. A.Ş. Yeraltı Kömür Madeni kaya mekaniği çalışmaları

13.   Soma Kömürleri A.Ş. Işıklar Ocağı kaya mekaniği çalışmaları

14.   Soma Kömürleri A.Ş. Atabacası Ocağı kaya mekaniği çalışmaları

15.   Soma Kömürleri A.Ş. Geventepe Ocağı kaya mekaniği çalışmaları

16.   TÜMAD Madencilik A.Ş. İvrindi İşletmesi Karteldere Ocağı kaya mekaniği çalışmaları

17.   TÜMAD Madencilik A.Ş. İvrindi İşletmesi Ballık Ocağı kaya mekaniği çalışmaları

18.   TÜMAD Madencilik A.Ş. İvrindi İşletmesi Kabaktepe Ocağı kaya mekaniği çalışmaları

19.   TÜMAD Madencilik A.Ş. İvrindi İşletmesi Pasa sahası kaya mekaniği çalışmaları

20.   TÜMAD Madencilik A.Ş. Lapseki İşletmesi SV Ocağı kaya mekaniği çalışmaları

21.   TÜMAD Madencilik A.Ş. Lapseki İşletmesi SBX Ocağı kaya mekaniği çalışmaları

22.   TÜMAD Madencilik A.Ş. Lapseki İşletmesi KZ-2, KZ-3 Ocakları kaya mekaniği çalışmaları

23.   TÜMAD Madencilik A.Ş. Lapseki İşletmesi Şahinli Ocağı kaya mekaniği çalışmaları

24.   TÜMAD Madencilik A.Ş. Lapseki İşletmesi Pasa sahası kaya mekaniği çalışmaları

 

JEOFİZİK

Madenlerde yapılan Jeofizik çalışmalar, yeraltı kaynaklarının sürdürülebilir bir şekilde keşfedilmesi, geliştirilmesi ve işlenmesi için kritik öneme sahiptir. Bu çalışmalar, madencilik operasyonlarının etkinliğini artırır, çevresel etkileri azaltır, operasyonların güvenliğini ve sürdürülebilirliğini sağlar. Madenlerde yaptığımız jeofizik çalışmalar, maden yataklarının keşfi, karakterizasyonu ve yönetimi için kritik öneme sahiptir. Bu çalışmalar, yeraltı yapılarını incelemek ve maden potansiyelini belirlemek için kullanılan bir dizi teknik ve yöntemi içerir. Sismik Yöntemler, Yer radarı (GPR), Elektrik Yöntemler ve Mikro Sismik Yöntemler kullandığımız yöntemlerin başlıcalarıdır. Bazı örnek çalışmalarımız aşağıda verilmiştir.

1.      Madenlerde mikrosismik uygulamalar- Polyak Eynez Enerji Üretim Madencilik San. ve Tic. A.Ş. Yeraltı Kömür Madeni -çalışmalar devam ediyor.

2.      Polyak Eynez Enerji Üretim Madencilik San. ve Tic. A.Ş. Yeraltı Kömür Madeni CK01 panosu tavan üzerindeki süreksizliklerin GPR (yer radarı) yöntemi ile belirlenmesi, 2022

3.      Eskişehir Tekeciler altın işletme sahasındaki süreksizliklerin GPR yöntemi ile belirlenmesi, 2022

4.       TÜMAD Çanakkale Lapseki altın ve gümüş madeni SV ocağı üzerindeki ve çevresindeki süreksizliklerin GPRyöntemi ile belirlenmesi, 2022.

5.       Tümad madencilik çanakkale lapseki altın ve gümüş madeni sismik yansıma çalışması, 2021

6.       İmbat madencilik kömür madeni sismik yansıma çalışması, 2021.

7.      Tümad madencilik balıkesir burhaniye jeofizik etüt (rezistivite) raporu, 2020.

 

 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROJELERİ

 

Maden endüstrisinde İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) kültürünün ve ikliminin geliştirilmesi, çalışanların güvenliğini sağlamak ve işyerlerindeki riskleri minimize etmek için hayati öneme sahiptir. Bu hedeflere ulaşmak için çeşitli çalışmalar yapılmalıdır. İSG ile ilgili verdiğimiz danışmanlıklarda, şirketlerin İSG eğitimlerinin, farkındalık programlarının, risk değerlendirmelerinin, önleyici tedbirlerinin dışarıdan bir göz olarak incelemesini ve değerlendirmesini yapıyor, İSG politikalarının ve süreçlerinin iyileştirilmesi için öneriler sunuyoruz. Bazı örnek çalışmalarımız aşağıda verilmiştir.

 

Ankara-İzmir Hızlı Tren Hattı T4 Tüneli İş sağlığı ve güvenliği çalışması

EÜAŞ, Çayırhan Yeraltı Kömür Madeni İş sağlığı ve güvenliği çalışması

EÜAŞ, Afşin Elbistan Linyitleri İşletmesi İş sağlığı ve güvenliği çalışması

Eti Maden Genel Müdürlüğü, Bigadiç İşletmesi potansiyel sahalar İş sağlığı ve güvenliği çalışması

Eti Maden Genel Müdürlüğü, Emet İşletmesi potansiyel sahalar İş sağlığı ve güvenliği çalışması

Eti Maden Genel Müdürlüğü, Kırka İşletmesi potansiyel sahalar İş sağlığı ve güvenliği çalışması

İzmir Banliyö Sisteminin Geliştirilmesi II. Etap Projesi, İş sağlığı ve güvenliği çalışması

İzmir Banliyö Sisteminin Geliştirilmesi III. Etap Projesi, İş sağlığı ve güvenliği çalışması

İmbat Enerji Turizm Ticaret A.Ş. İş sağlığı ve güvenliği çalışması

Polyak Eynez Enerji Üretim Madencilik San. ve Tic. A.Ş. Yeraltı Kömür Madeni İş sağlığı ve güvenliği çalışması

Soma Kömürleri A.Ş. İş sağlığı ve güvenliği çalışması

Türkiye Kömür İşletmeleri İş sağlığı ve güvenliği çalışmaları

Türkiye Kömür İşletmeleri, GLİ İş sağlığı ve güvenliği çalışması

Türkiye Kömür İşletmeleri, Eskişehir ALPU Kömür Havzası A-B-C-D-E-F Sektörleri İş sağlığı ve güvenliği çalışması

 

 

HAVALANDIRMA ve TAHKİMAT

 

Madenlerde havalandırma ve tahkimat çalışmaları, madenlerde çalışma ortamının güvenliği, sağlığı ve verimliliği için kritik öneme sahiptir. Havalandırma analizleri ve yönetimi; yangın ve gaz dağılım  simülasyonları için Ventim ve CFD modellemeleri kullanmaktayız. Tahkimat konusunda ise yeraltı ve tünellerde uygulanmak üzere projeye özel tasarım ve yöntemler geliştirmekteyiz. Bazı çalışmalarımız aşağıda verilmiştir:

 

Park Termik Çayırhan Kömür İşletmesi Kaya Saplaması Çalışması

İmbat Madencilik Sürdürülebilir ve Güvenli Madencilik Koşullarının Oluşturulması-Havalandırma ve CFD Analizleri

Polyak Eynez Yeraltı Kömür Madeninde Sürdürülebilir ve Güvenli Madencilik Koşullarının Oluşturulması- Havalandırma ve CFD analizleri

 

ŞEV STABİLİTESİ

 

Şev stabilitesi, maden işletmelerinde güvenli ve sürdürülebilir çalışma koşullarının sağlanması için kritik bir unsurdur. Bu nedenle şev stabilite analizleri, doğru tahkim yöntemleri ve düzenli izleme, şev stabilitesini korumak için önemli adımlardır. Şev stabilitesi çalışmalarımızda

·         3B Nümerik Modelleme,

·         3B Kinematik Analizler,

·         İzleme ve erken uyarı sistemleri yöntemleri (mikro sismik) kullanılmaktadır.

 

Bazı örnek çalışmalar aşağıda verilmiştir.

 

Ada Çiftay Madencilik, İzmir Pırnabaşı mevkii Taş Ocağı şev stabilitesi analizi

Akıncı Hidroelektrik Santrali şev stabilitesi analizi

Ankara-İstanbul hızlı tren hattı, T35 Tünel-Portel şev stabilitesi analizi

Ankara-İstanbul hızlı tren hattı, Polatlı-Eskişehir arası şev stabilitesi analizleri

Başak II Hidroelektrik Santrali şev stabilitesi analizi

Bayındır İnşaat, İzmir-Çeşme Otoyolu, Taş Ocağı şev stabilitesi analizi

Boshporus Bazaltmen, Menemen Bazalt Ocağı şev stabilitesi analizi

Çaldağı Nikel A.Ş. açık ocak şev stabilitesi analizi

Eti Bakır A.Ş. Eskişehir, açık ocak şev stabilitesi analizleri

Eti Bakır A.Ş. Eskişehir, pasa sahası şev stabilitesi analizleri

Eti Bakır A.Ş. Eskişehir, liç sahası şev stabilitesi analizleri

Eti Maden Genel Müdürülüğü, Emet İşletme Müdürlüğü açık ocak şev stabilitesi analizi

Eti Maden Genel Müdürülüğü, Bigadiç İşletme Müdürlüğü açık ocak şev stabilitesi analizi

Eti Maden Genel Müdürülüğü, Kırka İşletme Müdürlüğü açık ocak şev stabilitesi analizi

EÜAŞ Elbistan Kışlaköy Linyit Ocağı şev stabilitesi analizi

Hidrogen Enerji Şev Stabilite Analizi

İmbat Enerji Turizm Ticaret A.Ş. Eynez İşletmesi, pasa sahası şev stabilitesi analizi

İstanbul Cebeci mevkii, taş ocakları şev stabilitesi analizleri

Kayabeyi Barajı şev stabilitesi analizi

Latomia Bazalt Madencilik, Bazalt Ocağı şev stabilitesi analizi

Ordu Mesudiye mevkii Taş Ocağı şev stabilitesi analizi

Özaltın Makyol, İzmir-İstanbul Otoyolu, Manisa mevkii taş ocağı şev stabilitesi analizi

PLT Madencilik, Suluova İşletmesi açık ocak şev stabilitesi analizi

PLT Madencilik, Edirne Kömür İşletmesi açık ocak şev stabilitesi analizi

Tuna Hidroelektrik Santrali şev stabilitesi analizi

TÜMAD Madencilik A.Ş. Lapseki İşletmesi KT Ocağı şev stabilitesi analizi

TÜMAD Madencilik A.Ş. Lapseki İşletmesi SK Ocağı şev stabilitesi analizi

TÜMAD Madencilik A.Ş. Lapseki İşletmesi Karakovan Ocağı şev stabilitesi analizi

TÜMAD Madencilik A.Ş. Lapseki İşletmesi KZ2-KZ3-KZ4 Ocakları şev stabilitesi analizi

TÜMAD Madencilik A.Ş. Lapseki İşletmesi SV-2 Ocağı şev stabilitesi analizi

TÜMAD Madencilik A.Ş. Lapseki İşletmesi SBX Ocağı şev stabilitesi analizi

TÜMAD Madencilik A.Ş. Lapseki İşletmesi pasa sahası şev stabilitesi analizi

TÜMAD Madencilik A.Ş. İvrindi İşletmesi Karteldere Ocağı şev stabilitesi analizi

TÜMAD Madencilik A.Ş. İvrindi İşletmesi Ballık Ocağı şev stabilitesi analizi

TÜMAD Madencilik A.Ş. İvrindi İşletmesi pasa sahası şev stabilitesi analizi

Türkiye Kömür İşletmeleri, Orhaneli İşletmesi, Gümüşpınar Sektörü şev stabilitesi analizi

Türkiye Kömür İşletmeleri, Orhaneli İşletmesi, Çivili Sektörü şev stabilitesi analizi

Türkiye Kömür İşletmeleri, Orhaneli İşletmesi, Sağırlar Sektörü şev stabilitesi analizi

Türkiye Kömür İşletmeleri, ELİ Yeniköy İşletme Müdürlüğü şev stabilitesi analizi

Umut I Hidroelektrik Santrali şev stabilitesi analizi

Umut II Hidroelektrik Santrali şev stabilitesi analizi

Umut III Hidroelektrik Santrali şev stabilitesi analizi

Yaprak I Hidroelektrik Santrali şev stabilitesi analizi

Yaprak II Hidroelektrik Santrali şev stabilitesi analizi

 

 

 

İLERİ ANALİZ VE ÖZEL ARAŞTIRMALAR

 

1-      CFD Analizleri

CFD (Computational Fluid Dynamics), bilgisayar tabanlı bir analiz yöntemidir ve genellikle akışkanlar mekaniği problemlerini çözmek için kullanılır. CFD analizleri, bir tasarımın veya sistemin içinde veya çevresindeki akışkanların davranışını anlamak için sayısal simülasyonlar kullanır.

CFD analizleri, diferansiyel denklemlerin sayısal çözümlerini içerir ve genellikle karmaşık geometrileri ve sınırları içerir. Bu analizler, gerçek dünya deneyimleri ve prototip testleri için maliyetli olabilecek tasarım iyileştirmeleri sağlar. Ayrıca, CFD, akışkanların hız, basınç, sıcaklık ve diğer önemli özellikleri gibi çeşitli akışkan parametrelerini analiz etmek için kullanılır.

GOA MINING olarak madencilik sektöründe henüz kullanımı yaygınlaşmamış olan CFD analiz yöntemini kullanarak maden ocakları, tüneller, havalandırma çalışmaları gibi alanlarda yenilikçi ve güvenilir çözümler sunuyoruz.

Bazı CFD çalışmalarımız

·         Yer altı madenlerinde yangınla mücadelede azot tüpü kullanımı (tübitak projesi)

·         Ankara-İzmir hızlı tren hattı tüneli – tünel havalandırma çalışması

 

2-      Sismik Kalite Faktörü İle Patlatma Titreşim Tahminleri Yapılması

 

Patlatma kaynaklı titreşimlerin tahmin edilmesi, yaygın olarak ilki 1950 yılına dayanan formülün içerdiği parçacık hızı-ölçekli mesafe ilişkisi ile yapılmaktadır. GOA Mining olarak patlatma kaynaklı titreşim tahminlerini Sismik Kalite Faktörü yöntemi ile yapabilmekteyiz. Bu yöntemde, patlatma yapılamayan sahalar için patlatma izinlerinin alınmasında ağırlık düşürme yöntemi ile kaynak yaratıp oluşan dalgaların soğrulma mekanizması yardımı ile titreşimleri tahmin edebilmekteyiz. Yöntemle ilgili yayınlarımız sayfamızda ulaşabilir durumdadır. Bu konudaki örnek çalışmalarımız Projeler alt başlığında Patlatma Tasarımları ve Çevresel Etkiler bölümünde yer almaktadır.

 

3-      Sismik Dalga Analizi İle Yakın Alan Patlatmalarından Kaynaklı Titreşimleri Minimize Etmek

 

Sismik dalgaların enerjisini sönümlendirecek en uygun gecikmelerin deliklere verilmesini, sismik dalga enerji hesabı ile yapan yazılımımız SeisBlast-ProMax ile patlatmalara çok yakın mesafedeki yerleri titreşimden koruyabiliyoruz. Bu konudaki örnek çalışmalarımız Projeler alt başlığında Patlatma Tasarımları ve Çevresel Etkiler bölümünde yer almaktadır.

 

4-      Tübitak destekli projelerimiz ile yeraltı madenlerinde akıllı hava kapısı otomasyonu ve yangınla mücadelede kullanılacak azot tüpü üretimi üzerine çalışıyoruz.

5-      Tübitak destekli projemiz ile madenlerde mikro sismik olayları izleyip analiz ederek olası olumsuz durumları erken önleme sistemi geliştiriyoruz.

 

 

ShentaWp Ayar