Azot Tüpü:

Dünyada göçertmeli yöntemle üretim yapan kömür madenlerinde yangınla mücadelede en çok kullanılan iki yöntemden birisi

göçük içine kül-çimento ya da kil-çimento karışımı enjekte ederek, göçük içinde hava akışını engellemektir. Bu yöntem oldukça zahmetli, pahalı, işçilik yoğun ve maliyetli bir yöntem olmasının yanında, bu yöntemi uygulayan yeraltı ocaklarının,  sıklıkla yangınla karşılaşmasına da sebebiyet vermektedir. Bir diğer yöntem ise göçük bölgesine azot gazı verilerek ortamdaki oksijen konsantrasyonunu düşürüp kömürün kendiliğinden yanmasını engellemek amacıyla ortamı ”inert”leştirmektedir. Bu yöntemde, devamlı suretle ve herhangi bir mühendislik hesabına dayanmadan, ihtiyaç olup olmadığı düşünülmeden ortama çok yüksek miktarlarda azot gazı verilmektedir. Bu durum, çok önemli bir maliyeti ve İSG risklerini beraberinde getirmektedir. Azot tüpü ise madende, göçük ortamında ihtiyaç olması durumunda mühendislik hesaplarına dayanan miktar kadar azot gazının ortama verilmesini sağlayarak; ihtiyaç halinde (kendiliğinden yanma belirtileri ortaya çıktığında) devreye giren, İSG riskleri minimize edilerek, maliyetin oldukça düştüğü, üretim bölgesine göre boru tesisatı gerektirmeyen ve böylelikle  bakım-onarım maliyetinden de tasarruf edilen bir  yangınla mücadeleye olanak sağlar. 

ShentaWp Ayar