Maden Güvenliği İçin Mikrosismik İzleme Modeli:

Madencilikte jeoteknik izleme, işletmedeki stabilite sorunlarının önceden öngörülmesi için kritik öneme sahiptir. Ancak, şuan kullanılan yerinde jeoteknik izleme yöntemleri ,bir maden işletmesindeki madencilik operasyonları sonrasında oluşacak deformasyonlara karşı dirençsiz kalıp devre dışı kalmaktadır. Diğer yandan, uydudan veya uzaktan izleme ise zamana bağlı dezavantajlara sahiptir. Bu her iki izleme yöntemi de üretim sonucu oluşan deformasyonların yeryüzünde yansıdığı andan itibaren işlevselleşmektedir ve bu andan itibaren sorun başlamıştır. Bazı önemli deformasyonlarda ise önlem almaya yetecek kadar süre olmamakta ve göçük yada heyelanla karşılaşılmaktadır. Maden Güvenliği için Mikrosismik İzleme Modeli, üretim sonrası oluşan gerilmelerin yoğunlaştığı bölgeleri belirleyen ve deformasyonlar henüz yoğunlaşmaya başlamadan önlem almaya izin veren bir izleme modelidir. 

ShentaWp Ayar