Akıllı Hava Kapısı Otomasyonu:

Yeraltında havanın yönlendirilmesi, ihtiyaç duyulan yere, ihtiyaç duyulan miktarda ve kalitede gönderilmesi, ocak içi basınç dengesi, ocağın termodinamik koşullarının dengelenmesi çalışanlar için çok önemlidir. Hava kapıları havanın yönlendirilmesinde kritik öneme sahiptir. Hava kapısı ne kadar az ise o işletmenin havalandırma şebekesi o kadar iyidir denilebilir. Ancak, günümüz koşullarında her işletmede onlarca hava kapısı vardır. Bu hava kapıları basit hesaplamalar sonucu boyutlandırılırlar.  Günümüzde kullanılan hava kapılarının acil durumlar için herhangi bir işlevi bulunmamaktadır. Oysaki, yaşadığımız üzücü olaylar, hava kapılarının havanın talebe göre yönlendirilmesi veya havanın ihtiyaca göre yönlendirilmesi prensibi ile çalışabilir duruma getirilmesi sayesinde havalandırma optimizasyonunu sağlamak, havalandırma maliyetlerinden tasarrufa gitmek, çalışan için uygun ocak iklimi sağlanması, acil durumlarda can kaybının önüne geçilmesi, üretim bölgelerinde gerekli olan temiz havanın hızlı şekilde sağlanması ile zaman kayıplarının önüne geçilmesi gibi birçok faydası bulunmaktadır. Akıllı hava kapısı otomasyon sistemi, işletmenin IT alt yapısına entegre edilerek yukarıda sayılan kazanımlardan faydalanmayı sağlayan bir otomasyon sistemidir.  

ShentaWp Ayar