Prof.Dr. C. OKAY AKSOY

Kişisel Bilgiler

İş Telefonu: +90 232 301 7522

Fax Telefonu: +90 232 453 0868

E-posta: okay.aksoy@deu.edu.tr

Web: ht ps://avesis.deu.edu.tr/okay.aksoy

Uluslararası Araştırmacı ID’leri

ORCID:0000-0002-4328-4862

Publons /WebOf Science Researcher ID:P-5395-2019

ScopusID:6602260203

Yoksis Araştırmacı ID:1499

EğitimBilgileri

Doktora,Dokuz Eylül Üniversitesi,Fen Bilimleri Enstitüsü, Maden İşletmesi (Dr),Türkiye

1999 -2002

YüksekLisans,Dokuz Eylül Üniversitesi,Fen Bilimleri Enstitüsü,Maden İşletmesi (Yl)

(Tezli),Türkiye 1996 -1999

Lisans,Dokuz Eylül Üniversitesi,Mühendislik Fakültesi,Maden Mühendisliği Bölümü,

Türkiye 1992 -1997

Yabancı Diller

İngilizce,B2 Orta Üstü

Yaptığı Tezler

Doktora,Numerical model ing for the recovery of protecting  pilars in Soma district,Dokuz Eylül Üniversitesi,Fen Bilimleri Enstitüsü, Maden İşletmesi (Dr),2002

Yüksek Lisans, Economic Evaluation of Aggregate Production Methods,Dokuz Eylül Üniversitesi,FenBilimleri Enstitüsü,

Maden İşletmesi (Yl) (Tezli),1999

Araştırma Alanları

Maden Mühendisliği ve Teknolojisi ,Maden İşletmesi,Maden Çıkartma ve Eritme ,Arama ve Değerlendirme ,Üretim

Yöntemleri (Açık Ocak ve Yeraltı), Kaya Mekaniği ,Kazı Teknikleri ,Maden Taşıma Sistemleri , Madenlerde Emniyet ve Çevre ,Açık Ocak ve Yeraltı Üretim Planlaması,Cevher Yatağı Modeleme,Maden İşletmeleri ve Tesislerde İşçi Sağlığı ve  İş Güvenliği, Maden Mühendisliği Proses Tasarımı, İşletmesi ve Ekonomisi, Madencilik Yöntemleri ve Maden Sistem Analizi

Akademik Unvanlar / Görevler

Prof.Dr.,Dokuz Eylül Üniversitesi,Mühendislik Fakültesi,Maden Mühendisliği Bölümü,2011 -DevamEdiyor

Prof.Dr.,Politecnic o di Torino, Engineering Faculty,DIATI,2022 -2023

Doç.Dr.,Dokuz Eylül Üniversitesi,Mühendislik Fakültesi,Maden Mühendisliği Bölümü,2006 -2011

Yrd.Doç.Dr.,Dokuz Eylül Üniversitesi,Mühendislik Fakültesi,Maden Mühendisliği Bölümü,2005 -2006

Araştırma Görevlisi,Dokuz Eylül Üniversitesi,Mühendislik Fakültesi,Maden Mühendisliği Bölümü,1997 -2005

Araştırma Görevlisi,National Institute Of Occupational Safety And Health,2001 -2001

Akademik İdari Deneyim

Yüksekokul Yönetim Kurulu Üyesi,Dokuz Eylül Üniversitesi,Bergama Meslek Yüksekokulu,2017 -2018

Yüksekokul Kurulu Üyesi,Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Maden Mühendisliği Bölümü,2017 -2018

Merkez Danışma Kurulu Üyesi,Ulaştırma Emniyeti ve Kaza İnceleme Uygulama ve Araştırma Merkezi , , ,2015 -2018

Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi,Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Maden Mühendisliği Bölümü,2015 -2018

Verdiği Dersler

MTS3021 MÜHENDİSLİK PROJELERİNDE KAYA MEKANİĞİ VE SAYISAL MODELLEME UYGULAMALARI, Lisans,2014 –

2015,2013 -2014

İLERİ TAHKİMAT ANALİZLERİ VE YÖNTEMLERİ,Yüksek Lisans,2014 -2015,2013 -2014

MTS 3022 TÜNEL AÇMA, Lisans,2014 -2015,2013 -2014,2012 -2013

TÜNEL PLANLAMA VE PROJELENDİRME,Lisans,2014 -2015,2013 -2014,2012 -2013

MDN 3124 TÜNEL PLANLAMA VE PROJELENDİRME,Lisans,2014 -2015,2013 -2014

YER ALTI DOĞAL TAŞ ÜRETİM YÖNTEMLERİ,Yüksek Lisans,2014 -2015,2013 -2014

MDN 4006 YER ALTI YAPILARI veTAHKİMAT TASARIMI,Lisans,2014 -2015,2013 -2014

5030 KAYA KÜTLE SINIFLAMA SİSTEMLERİ,Yüksek Lisans,2014 -2015,2013 -2014,2012 -2013

5083 TÜNELCİLİKTE RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE YÖNETİMİ,Yüksek Lisans,2013 -2014

5031 MADENCİLİKTE NÜMERİK MODELLEME TEKNİKLERİ,Yüksek Lisans,2013 -2014

Yönetilen Tezler

AKSOY C.O.,Yeraltı su dinamiğinin açık ocak duraylılığına etkisinin sayısal modeleme analizleri ile araştırılması,Yüksek Lisans, S.EREN (Öğrenci),2019

Aksoy C.O., Kalkan tipi mekanize tahkimatın yük analizleri,Yüksek Lisans, H.ERAY (Öğrenci),2015

Aksoy C.O.,Tünel kazılarında optimum çelik boru kemer boyutunun nümerik modeleme ile tayini, Yüksek Lisans, S.CAN (Öğrenci),2011

Aksoy C.O.,Yumuşak Kayaçlar için Block Punch Index Deneyinin KayaKütle Sınıflama Sistemlerinde Kulanılabilirliğinin Araştırılması ve Şehriçi Sığ Tünelerde Uygulanması ,Yüksek Lisans, O.KANTARCI (Öğrenci),2010

Jüri Üyelikleri

Akademik Kadroya Atama-Doçentlik,Akademik Kadroya Atama-Doçentlik,Hacet epe Üniversitesi, Ekim,2017

Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği, Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Şubat,2017

Doktora Yeterlik Sınavı, Doktora Yeterlik Sınavı, İstanbulÜniversitesi,Ocak,2017

Doktora Yeterlik Sınavı,Doktora Yeterlik Sınavı, İstanbul Teknik Üniversitesi,Ocak,2017

Tez Savunma (Yüksek Lisans),Tez Savunma (Yüksek Lisans),Karadeniz Teknik Üniversitesi,Haziran,2016

Akademik Kadroya Atama-Yardımcı Doçentlik,Akademik Kadroya Atama-Yardımcı Doçentlik, EÜAŞ,Aralık,2015

Doçentlik Sınavı, Doçentlik Sınavı,Hacettepe Üniversitesi,Ekim,2014

Doçentlik Sınavı,Doçentlik Sınavı, İstanbul Teknik Üniversitesi,Haziran,2014

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

I. The Importance of deformation modulus on design of rocks with numerical modeling

Aksoy C.O.,Aksoy G.G.U.,YamanH.E.

GEOMECHANICS AND GEOPHYSICS FOR GEO-ENERGY AND GEO-RESOURCES, cilt.8, sa.3, 2022 (SCI-Expanded)

II. 3 Boyutlu Nümerik Modelleme Yöntemi İle bir Şev Stabilitesi Analizi Çalışması

Aksoy C.O.,Uyar Aksoy G.G., Yaman H.E.

MT Bilimsel, cilt.20, ss.107-118,2021 (SCI-Expanded)

III. Influence of time-dependency on elastic rock properties under constant load and its effect on tunnel stability

Aksoy C.O.,UYAR AKSOY G.G.,Guney A.,ÖZACAR V.,Yaman H.E.

GEO MECHANICS AND ENGINEERING, cilt.20, sa.1, ss.1-7,2020 (SCI-Expanded)

IV. New support suggestion to high swelling clayey rock mass .

UYAR G.G., AKSOY C.O.

JOURNAL OF MINING SCIENCE, cilt.54, sa.4, ss.99-110,2018 (SCI-Expanded)

V. New Support Suggestions to High Swelling Clayey Rock Mass UYAR AKSOY G.G., Aksoy C.O.

JOURNAL OF MINING SCIENCE, cilt.54, sa.4, ss.617-627,2018 (SCI-Expanded)

VI. A new mathematical approach for representing the deformation mechanism of rocks under constant

load

AKSOYC.O.,SafakS.,UYARAKSOYG.G.,ÖZACARV.

GEO TECHNIQUE LETTERS, cilt.8, sa.1, ss.80-90,2018 (SCI-Expanded)

VII. A new approach to time-load-deformation-stress hyper surface of rocks to stability analysis of

underground openings

AKSOY C.O.,UYAR AKSOY G.G.,Safak S.

ARABIAN JOURNAL OF GEO SCIENCES, cilt.11, sa.5,2018 (SCI-Expanded)

VIII. Comparison of Hoek-Brown and Mohr-Coulomb failure criterion for deep open coal mine slope

stability

AKSOY C.O.,UYAR AKSOY G.G.,ÖZÇELİK Y.

STRUCTURAL ENGINEERING AND MECHANICS, cilt.60, sa.5, ss.809-828,2016 (SCI-Expanded)

IX. Non-deformable support system application at tunnel-34 of Ankara-Istanbul high speed railway

project

AKSOY C.O., UYAR AKSOY G.G.,Posluk E.,Ogul K.,Topal I.,KÜÇÜK K.

STRUCTURAL ENGINEERING AND MECHANICS, cilt.58, sa.5, ss.869-886,2016 (SCI-Expanded)

X. Longwal Production with Subsidence

Aksoy C.O.,Kose H.

COAL PRODUCTION AND PROCESSING TECHNOLOGY, ss.185-196,2016 (SCI-Expanded)

XI. Long-term time-dependent consolidation analysis by numerical modelling to determine subsidence effect area induced by longwal top coal caving method

AKSOYC.O.,KÜÇÜKK.,UYARAKSOYG.G.

INTERNATIONAL JOURNAL OF OIL GAS AND COAL TECHNOLOGY, cilt.12, sa.1, ss.18-37,2016 (SCI-Expanded)

XII . Safety pillar design for main galleries in multi-slice longwal top coal caving method

AKSOY C.O.,KÜÇÜK K.,UYAR AKSOY G.G.

INTERNATIONAL  JOURNAL OF OIL GAS AND COAL TECHNOLOGY, cilt.9, sa.3, ss.329-347,2015 (SCI-Expanded)

XI I. Proposed chart for the selection of impact hammer

AKSOY C.O.

INTERNATIONAL JOURNAL OF ROCK MECHANICS AND MINING SCIENCES, cilt.68, ss.120-127,2014 (SCI-Expanded)

XIV. Reducing deformation effect of tunnel with Non-Deformable Support System by Jointed Rock Mass Model

AKSOY C.O.,Ogul K.,Topal I.,Posluk E.,Gicir A.,KÜÇÜK K.,Aldas G.U.

TUNNELLING AND UNDERGROUND SPACE TECHNOLOGY, cilt.40, ss.218-227,2014 (SCI-Expanded)

XV. An updated formula and method to predict the performance of impact hammers

AKSOY C.O.,ÖZACAR V.,Safak S.

INTERNATIONAL JOURNAL OF ROCK MECHANICS AND MINING SCIENCES, cilt.61, ss.289-295,2013 (SCI￾Expanded)

XVI. Staff transportation two way on the belt conveyor

Y yılmaz A. I.,Buyuk y.yıldız G.,Ekici A.,Calyk M.,Onder O.,AKSOY C.O.

ACTA MONTANISTICA SLOVACA, cilt.18, sa.3, ss.141-150,2013 (SCI-Expanded)

XVI . Newlaboratory equipment for rock breakability classification with impact energy

AKSOY C.O.,ÖZACAR V.,YilmazA.

INTERNATIONAL JOURNAL OF ROCK MECHANICS AND MINING SCIENCES, cilt.54, ss.159-164,2012 (SCI￾Expanded)

XVIII. Numerical modeling of non-deformable support in swelling and squeezing rock

AKSOY C.O.,OgulK.,Topal I.,Ozer S.C.,ÖZACARV.,PoslukE.

INTERNATIONAL  JOURNAL OF ROCK MECHANICS AND MINING SCIENCES, cilt.52, ss.61-70,2012 (SCI-Expanded)

XIX. A comparative study of the determination of rockmass deformation modulus by using different

empirical approaches

AKSOY C.O.,GENİŞ M.,Aldas G.U.,ÖZACAR V.,Ozer S.C.,YILMAZÖ.

ENGINEERING GEOLOGY, cilt.131, ss.19-28,2012 (SCI-Expanded)

XX. Determination of instantaneous breaking rate by Geological Strength Index, Block Punch Index and power of impact hammer for various rockmass conditions

AKSOYC.O.,ÖZACARV.,DEMİRELN.,Ozer S.C.,SafakS.

TUNNELLING AND UNDERGROUND SPACE TECHNOLOGY, cilt.26, sa.4, ss.534-540,2011 (SCI-Expanded)

XXI. Prediction of the performance of impact hammer by adaptive neuro-fuzzy inference system

modelling

KÜÇÜKK.,AKSOYC.O.,BasarirH.,ONARGANT.,GenisM.,ÖZACARV.

TUNNELLING AND UNDERGROUND SPACE TECHNOLOGY, cilt.26, sa.1, ss.38-45,2011 (SCI-Expanded)

XXI . The role of umbrel a arch and face bolt as deformation preventing support systemin preventing

building damages

AKSOYC.O.,ONARGANT.

TUNNELLING AND UNDERGROUND SPACE TECHNOLOGY, cilt.25, sa.5, ss.553-559,2010 (SCI-Expanded)

XXIII. An example of estimating rockmass deformation around an underground opening using numerical modeling

AKSOY C.O.,Kantarci O.,ÖZACAR V.

INTERNATIONAL  JOURNAL OF ROCK MECHANICS AND MINING SCIENCES, cilt.47, sa.2, ss.272-278,2010 (SCI￾Expanded)

XXIV. Performance prediction of impact hammers by block punch index for weak rockmasses

AKSOY C.O.

INTERNATIONAL JOURNAL OF ROCK MECHANICS AND MINING SCIENCES, cilt.46, sa.8, ss.1383-1388,2009 (SCI￾Expanded)

XXV. Chemical injection to prevent building damage induced by ground water drainage from shallow

tunnels

KÜÇÜK K.,Genis M.,ONARGAN T.,AKSOY C.O.,Guney A.,Altindag R.

INTERNATIONAL  JOURNAL OF ROCK MECHANICS AND MINING SCIENCES, cilt.46, sa.7, ss.1136-1143,2009 (SCI￾Expanded)

XXVI. Chemical injection application at tunnel service shaft to prevent ground settlement induced by

groundwater drainage: A case study

AKSOY C.O.

INTERNATIONAL JOURNAL OF ROCK MECHANICS AND MINING SCIENCES, cilt.45, sa.3, ss.376-383,2008 (SCI￾Expanded)

XXVI . Reviewof rockmass rating classification: Historical developments, applications, and restrictions

AKSOY C.O.

JOURNAL OF MINING SCIENCE, cilt.44, sa.1, ss.51-63,2008 (SCI-Expanded)

XXVIII. Model ing the risk factors of occupational accidents in an underground coalmine in Turkey using regression analysis

Ozfirat M.K.,Ozfirat P.,AKSOY C.O.,Pamukcu C.,Tatar C.

CIM BULLETIN, cilt.98, sa.1091,2006 (SCI-Expanded)

XXIX. Sizing room and pillar by numerical modeling for underground marble quarries in Turkey

AKSOY C.O.,ONARGAN T.

JOURNAL OF MINING SCIENCE, cilt.42, sa.5, ss.483-489,2006 (SCI-Expanded)

XXX. Determination of immediate roof at mines of the Kutahya-Omerler coal basin, Turkey

Konak G.,ONARGAN T.,AKSOY C.O.,Kose H.,Tatar C.,Pamukcu C.

JOURNAL OF MINING SCIENCE, cilt.42, sa.2, ss.157-170,2006 (SCI-Expanded)

XXXI. Determining the stress and convergence at Beypazari trona field by three-dimensional elastic-plastic finite element analysis: A case study

Aksoy C.O.,Onargan T.,Yenice H.,Küçük K.,Kose H.

INTERNATIONAL  JOURNAL OF ROCK MECHANICS ANDMINING SCIENCES, cilt.43, sa.2, ss.166-178,2006 (SCI￾Expanded)

XXXI . Investigation of stress fields occurred in the block caving process at a diasporite deposit in Western Turkey

Gurgen S.,AKSOY C.O.,Yenice H.,Pamukcu C.,KUN M.,Kose H.

JOURNAL OF MINING SCIENCE, cilt.41, sa.6, ss.550-557,2005 (SCI-Expanded)

XXXIII. Truck-shovel optimization accounting for cost, safety, and operational practice

AKSOY C.O.,Kose H.,Mal iT.,Ozfirat K.,GÖNEN A.,Gurgen S.

CIM BULLETIN, cilt.98, sa.1090, ss.77,2005 (SCI-Expanded)

XXXIV. Economic evaluation of optimum bench height in quarries

KoseH.,AKSOYC.O.,GÖNENA.,KUNM.,Mal iT.

JOURNALOF TH ESOUTHERN AFRICAN INSTITUTE OF MINING AND METALLURGY, cilt.105, sa.2, ss.127-135,2005

(SCI-Expanded)

XXXV. Estimation of limit angle using laminated displacement discontinuity analysis in the Soma coal field, Western Turkey

AKSOY C.O.,Kose H.,ONARGAN T.,Koca Y.,Heasley K.

INTERNATIONAL JOURNAL OF ROCK MECHANICS AND MINING SCIENCES, cilt.41, sa.4, ss.547-556,2004 (SCI￾Expanded)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

I. Estimation of blast vibrations by numerical modelling and signal analysis

Uyar Aksoy G.G.,Aksoy C.O.,Yaman H.E.

BULLETIN OF THE MINERAL RESEARCH AND EXPLORATION, cilt.166, sa.166, ss.1-11,2022 (Scopus)

II. Patlatma Etkilerinin Optimizasyonu: Örnek Çalışmalar

YAMAN H.E.,AKSOY C.O.,UYAR AKSOY G.G.

MT Bilimsel, cilt.20, ss.67-84,2021 (Hakemli Dergi)

III. Geri Dönümlü Göçertmeli Uzun ayak Kömür Üretim Yönteminde Oksidasyon Ürünü Gazların Hareketinin Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği Yöntemi (HAD) ile Analizi

AKSOY C.O.,BilginE.

MT BİLİMSEL, cilt.18, ss.147-160,2020 (Hakemli Dergi)

IV. Patlatma Kaynaklı Titreşimlerin Tahmininde Sismik Kailte Faktörü Kullanımı

UYAR AKSOY G.G.,AKSOY C.O.

MT BİLİMSEL, cilt.18, sa.2,2020 (Hakemli Dergi)

V. Katı Atık Depolama Alanınlarında Şev Stabilitesinin ve Depolama Hacminin Artırılmasına Yönelik Bir Araştırma

AKSOY C.O.,Bilgin E.

MT BİLİMSEL, cilt.18, sa.2, ss.119-132,2020 (Hakemli Dergi)

VI. Yeraltı suyu Seviyesinin Açık Ocaklarda Şev Duraylılığına Etkilerinin Araştırılması

Eren S.,AKSOY C.O.

MT BİLİMSEL, sa.17, ss.23-31,2020 (Hakemli Dergi)

VII. Halkapınar-Otogar Güzergahındaki EPBM Tüneli 3 Boyutlu Sayısal Modelleme İle Analizi

AKSOY C.O.,KÜÇÜK K.,ONARGAN T.,ÖZACAR V.,YAMAN H.E.

MT BİLİMSEL, cilt.8, sa.17, ss.73-83,2020 (Hakemli Dergi)

VIII. Halkapınar-Otogar Güzergahındaki EPBM Tüneli 3 Boyutlu Sayısal Modelleme İle Analizi

AKSOYC.O.,KÜÇÜKK.,ONARGANT.,ÖZACARV.,YAMANH.E.

MT Bilimsel, cilt.17, ss.73-83,2019 (Hakemli Dergi)

IX. İzmir Buca-Onat Tünelinde Uygulanan Yeni Avusturya Yöntemi ve Deformasyon Ölçümlerinin

Değerlendirilmesi

Çolak B.,AKSOY C.O.

MT  BİLİMSEL, sa.16, ss.25-33,2019 (Hakemli Dergi)

X. Use of Polyamide-6 Type Engineering Polymer as Grouted Rock Bolt Material

Komurlu E.,KESİMAL A.,AKSOY C.O.

INTERNATIONAL JOURNAL OF GEO SYNTHETICS AND GROUND ENGINEERING, cilt.3, sa.4,2017 (ESCI)

XI. Şehir İçi Tünel İnşaatlarındaki Kazılarda Patlatma Tasarımı ve Titreşim Modellemesi

KÜÇÜK K.,AKSOY C.O.

Deu Muhendislik Fakultesi Fen ve Muhendislik, cilt.19, sa.57, ss.1035-1052,2017 (Hakemli Dergi)

XII . Metro Tünel Hattı Yakınında Bina Yapımı Risklerinin Araştırılması

ONARGAN T.,AKSOY C.O.,KÜÇÜK K.

Tünelcilik ve Yeraltı Teknolojileri Dergisi, sa.17, ss.32-40,2016 (Hakemli Dergi)

XIII. A Review of the Numerical Modeling Procedure in Mining

AKSOY C.O.,GENİŞ M.

International Journal of Mining and Mineral Processing, cilt.1, sa.1, ss.33-43,2010 (Hakemli Dergi)

XIV. Zayıf kaya koşullarında uygulanan çelik boru şemsiye kemer boyutunun sayısal modelleme ile

belirlenmesi İzmir Metrosu Örneği

AKSOY C.O.,ONARGANT.

Madencilik, cilt.49, sa.4, ss.3-11,2010 (Hakemli Dergi)

XV. Yeni İtalyan Tünel Açma Yönteminin Gelişim Süreci İzmir Metrosu Bornova Tünel İnşaatı Ön Destek Tasarımında Uygulanması

ONARGAN T.,KUN M.,PAMUKÇU Ç.,AKSOY C.O.

MADENCİLİK, cilt.48, sa.2, ss.21-34,2009 (Hakemli Dergi)

XVI. Mermer Ocaklarında Değişen Kademe Yüksekliklerinin Maliyete Etkisinin Araştırılması

KUNM.,AKSOYC.O.,MALLIT.,ONARGANT.

MERMER,Sayı37,Sayfa 118-121,(2004), cilt.2004, sa.37, ss.118-121,2004 (HakemliDergi)

XVII . Yeraltı Mermer Üretimi İçin Örnek Oda Topuk Dizaynı

AKSOY C.O.,KUN M.

MERMER, cilt.39, ss.10-15,2004 (Hakemli Dergi)

XVIII. Mardin Taşının Yapı Taşı Olarak Kullanılabilirliğinin İncelenmesi

AKSOY C.O.,KÜÇÜKK.,KUNM.

Geosund-Yerbilimleri, cilt.44, ss.205-211,2004 (HakemliDergi)

Kitap & Kitap Bölümleri

I. Lesson learned frommining accident

AKSOY C.O.,UYARAKSOYG.G.

Lap LambertAcademicPublishing,2022

II . Numerical Modeling in Rock Structure Analysis: Changing Rock Mass Deformation Modulus in

Numerical Modeling

AksoyC.O.,UyarAksoyG.G.,YamanH.E.

LAPLAMBERT Academic Publishing,Leiden,2021

III. Numerical Modeling in Rock Structure Analysis

AKSOY C.O.,UYARAKSOYG.G.,YAMANH.E.

Lap Publishing,Beau,2021

IV. New Algorithm to Stability Analysis of Rock and Soil Structures

AKSOY C.O.,UYAR AKSOYG.G.

LAP LAMBERT ACADEMIC PUBLISHING,2020

V. Non-Deformable Support Systemin Swelling and Squeezing Rocks

Aksoy C.O.,Uyar Aksoy G.G.

CRC Press,Beijing,2017

VI. Longwal Production with Subsidence

Aksoy C.O.

CRC Press, İstanbul,2015

VII . Madenciliğe Giriş 3 Baskı

TATAR Ç., İPEKOĞLUA.Ü.,AKSOYC.O.,MALLIT.

DEÜ Mühendislik Fakültesi Yayınları No:319, İzmir,2015

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

I. Geniş Ölçekli Maden Sahalarında Susuzlaştırma Kuyularının İzlenme Metodolojisi

Şimşek C.,AksoyC.O.,ÖzacarV.,YamanH.E.

74. JMOKurultayı,Ankara,Türkiye,11 -15Nisan2022, cilt.01, sa.1, ss.470

II. Kırka Bor Sahası ve Çevresinde Yeraltı Suyu İzlemesi İçin Açılan Sondaj Aşamaları

ŞimşekC.,AksoyC.O.,KüçükK.,Güler E.

74. JMO Kurultayı,Ankara,Türkiye,11 -15Nisan2022, cilt.01, sa.1, ss.1

III. NÜMERİK MODELLEME İLE KAYA TASARIMINDA DEFORMASYON MODÜLÜNÜN ÖNEMİ

AKSOY C.O.,UYARAKSOYG.G.,YAMANH.E.

IMCET 2022,22 Mart 2022

IV. PATLATMA KAYNAKLI TİTREŞİMLERİN 3 BOYUTLU NÜMERİK MODELLEME İLE TAHMİN EDİLMESİ

AKSOY C.O.,UYAR AKSOY G.G.,YAMAN H.E.

IMCET 2022,22 Mart 2022

V. ÇOK OCAK İÇEREN AÇIK İŞLETMELERDE GÜVENLİK FAKTÖRÜ DEĞİŞİMİNİN İNCELENMESİ

AKSOY C.O.,UYAR AKSOY G.G.,YAMAN H.E.

IMCET 2022,22 Mart 2022

VI. BİR TAŞ OCAĞINDA YAPILAN PATLATMALARIN DARICA-2 HES YAPISINA OLAN ÇEVRESEL

ETKİLERİNİN ELEKRONİK ATEŞLEME SİSTEMİ İLE EN AZA İNDİRİLMESİ: ÖRNEK UYGULAMA

AKSOY C.O.,UYAR AKSOY G.G.,YAMAN H.E.

IMCET 2022,22 Mart 2022

VII . Patlatma Kaynaklı Titreşimlerin Tahmininde Yeni, Basit Bir Görgül Formül

UYAR AKSOY G.G.,AKSOY C.O.

10. Uluslararası Delme Patlatma Sempozyumu,Antalya,Türkiye,24 Kasım 2021

VIII. Elektronik ve Elektriksiz Ateşleme Sistemi ile Yapılan Patlatmaların Karşılaştırılması: Örnek Çalışma

UYAR AKSOY G.G.,AKSOY C.O.,YAMAN H.E.,Kırmızı O.

10.Uluslararası Delme Patlatma Sempozyumu,Antalya,Türkiye,24 -25Kasım2021

IX. TERMİK SANTRAL VE STOK KÖMÜR YANGINLARI RİSKLER-ETKİLERİ-ÖNLEMLER

AKSOYC.O.

Termik Santralerde Afet Yönetimi,Ankara,Türkiye,16Eylül2021

X. A new approach to time load deformation stress hypersurface of rocks to stability control of

underground openings

AKSOY C.O.,UYAR AKSOY G.G.,ŞAFAK S.

World Multidisciplinary Earth Science Symposium (WMESS),9 -13Eylül2019

XI. EPBM İle Yapılan Şehir İçi Metro Kazılarında Farklı Ayna Basıncının Yapılarda Oluşturacağı Riskler

Açısından İncelenmesi

AKSOY C.O.,YAMAN H.E.

IMCET 2019,Antalya,Türkiye,16 Mayıs 2019

XII. Karmaşık Tipi Kaya Kütlelerinde EPBM Ayna Basıncının Yeraltı Suyu Seviyesine Bağlı Değişiminin

Araştırılması

AKSOYC.O.,UYAR AKSOY G.G.,YAMAN H.E.

IMCET 2019,Antalya,Türkiye,16 Mayıs 2019

XIII. YERALTI SUYU SEVİYESİNİN AÇIK OCAKLARDA ŞEV DURAYLILIĞINA ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

Eren S.,AKSOYC.O.

İMCET 2019,Antalya,Türkiye,16 -19Nisan2019, ss.694-701

XIV. PATLATMA İZNİ ALINMAMIŞ SAHALARDA YAPILACAK PATLATMALARIN OLASI

ETKİLERİNİ ÖNGÖREBİLMEK İÇİN BİR YAKLAŞIM ÖNERİSİ

UYAR AKSOY G.G.,AKSOYC.O., İlhanA.

İMCET 2019,Antalya,Türkiye,16 -19Nisan2019, ss.537-547

XV. İZMİR BUCA – ONAT TÜNELİNDE UYGULANAN YENİ AVUSTURYA YÖNTEMİ VE

DEFORMASYON ÖLÇÜMLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Çolak B.,AKSOY C.O.

İMCET 2019,Antalya,Türkiye,16 -19 Nisan 2019, ss.419-427

XVI. KARMAŞIK TİPİ KAYA KÜTLERİNDE EPBM AYNA BASINCININ YERALTI SUYU SEVİYESİNE BAĞLI

DEĞİŞİMİNİN ARAŞTIRILMASI

AKSOY C.O.,UYARAKSOYG.G.,YAMANH.E.

İMCET2019,Antalya,Türkiye,16 -19Nisan2019, ss.428-435

XVII . EPBM İLE YAPILAN ŞEHİR İÇİ METRO KAZILARINDA FARKLI AYNA BASINCININ YAPILARDA

OLUŞTURACAĞI RİSKLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

AKSOY C.O.,YAMANH.E.

İMCET 2019,Antalya,Türkiye,16 -19Nisan2019, ss.317-324

XVIII. Bor Açık İşletmelerinde Su Yönetiminin Önemi ve Kontrol ü Drenaj Temel i PlanlamaModeli

Onargan T.,AksoyC.O.,KüçükK.,ŞimşekC.,AkıncıG.

International Symposium on Bor on,Nevşehir,Türkiye,17 -19 Nisan2019, ss.926-938

XIX. YERALTI KÖMÜR MADENLERİNDE YAŞANAN BANT YANGINI İÇİN DENEYSEL VE SAYISAL ANALİZ

ÇALIŞMALAR

Aksoy C.O.

YERALTI KÖMÜR MADENLERİNDE YAŞANAN BANT YANGINI İÇİN DENEYSEL VE SAYISAL ANALİZ ÇALIŞMALAR,

Antalya,Türkiye,15Nisan2019, ss.1305-1312

XX. Sabit Yük Altındaki Bazı Kayaçların Elastisite Modülü ve Poisson Oranı’ndaki Değişimin Zamana Bağlı Değişiminin İncelenmesi

UYAR AKSOY G.G.,AKSOYC.O.,ÖZACARV.,YAMANH.E.,ERENS.

12.Bölgesel Kaya Mekaniği Sempozyumu (KAYAMEK2018),Trabzon,Türkiye,3 -05Ekim2018, ss.134-140

XXI. Sabit Yükler Altında Kayaç Deformasyon Mekanizmasını İfade Eden Yeni Matematiksel Yaklaşım

AKSOY C.O.,UYAR AKSOY G.G.,ŞAFAKS.,ÖZACAR  V.,YAMAN H.E.

12.Bölgesel Kaya Mekaniği Sempozyumu (KAYAMEK2018),Trabzon,Türkiye,3 -05Ekim2018, ss.141-147

XXII. Sabit yük altındaki bazı kayaçların Elastisite Modülü ve Poisson Oranı’ndaki değişimin zamana bağlı

değişiminin incelenmesi

UYAR AKSOY G.G.,AKSOY C.O.,ÖZACAR V.,YAMAN H.E.,ErenS.

12.Bölgesel Kaya Mekaniği Semnpozyumu,Trabzon,Türkiye,03Ekim2018, cilt.1, ss.134-140

XXIII. Çok Dilimli Arkadan Göçertmeli Uzunayak Yönteminde Sayısal Model eme Yöntemi ile Zamana Bağlı Gerilme Analizi

AKSOY C.O.,KÜÇÜK K.,UYAR G.G.

12.BÖLGESEL KAYA MEKANİĞİ SEMPOZYUMU,Trabzon,Türkiye,3 -05Ekim2018, cilt.1, ss.127-133

XXIV. Sabit yükler altında kayaçların deformasyon mekanizmasını ifade eden yeni matematiksel yaklaşım

AKSOY C.O.,UYAR G.G.,ŞAFAK S.,ÖZACAR V.,YamanH.E.

12.Bölgesel Kaya Mekaniği Sempozyumu,Trabzon,Türkiye,3 -05Ekim2018, cilt.1, ss.141-147

XXV. Yeraltı Açıklıklarında Kayaların Duraylılık Analizi için Zaman-Yük-Deformasyon-Dayanım

Hiper yüzeylerinin Oluşturulması: Yeni Bir Yaklaşım

AKSOYC.O.,UYARG.G.,ŞAFAKS.

12.Bölgesel Kaya Mekaniği Sempozyumu,Trabzon,Türkiye,3 -05Ekim2018, cilt.1, ss.375380

XXVI. Kaya Duraylılığının Nümerik Model eme İle Belirlenmesinde Yeni Bir Metod

AKSOYC.O.,UYARG.G.,UTKUS.

12.Bölgesel Kaya Mekaniği SEmpozyumu,3 -04Ekim2018

XXVII . Tahkimat Tasarımında Yeni Bir Yaklaşım: Deformasyona İzin Vermeyen Tahkimat Sistemi

AksoyC.O.

4.Uluslararası Yer altı Kazıları Sempozyumu, İstanbul,Türkiye,15Eylül2018, ss.525-534

XXVIII. GÜVENLİ KÖMÜRMADENCİLİĞİ

AksoyC.O.

Clean Coal Technologies Summitand Fair, İstanbul,Türkiye,15Nisan2018, ss.1-100

XXIX. Madencilik Uygulamalarında Yerli Teknoloji

AksoyC.O.

Uluslararası Şırnak Enerji ve Maden Çalıştay, İstanbul,Türkiye,15Mart2018, ss.1-100

XXX. Yeraltı Ocaklarında Metan Parlaması ve Etkileri Üzerine Deneysel Bir Çalışma

AksoyC.O.

Uluslararası Maden İşletmelerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu, Adana,Türkiye,

15 Kasım 2017, ss.192-218

XXXI. Koruyucu Adlı Yeni Nesil Hafif Tam Mekanize Kalkan Tipi Tahkimat’ın Yeraltı Kömür Ocaklarına

Yönelik Olarak Tasarlanması

AksoyC.O. ,25.ULUSLARARASI MADENCİLİK KONGRESİ VE SERGİSİ, Antalya,Türkiye,15Nisan2017, ss.11-100

XXXII. Vahap Özaltay Meydanı ve Çevresi Kesintisiz Karayolu Ulaşımının Sağlanması Projesi Kapsamında

Zemin Dondurma Yöntemiyle Tünel Planlaması

AksoyC.O.

25.ULUSLARARASI MADENCİLİK KONGRESİ VE SERGİSİ,Antalya,Türkiye,15Nisan2017, ss.1-100

XXXIII. Soma Deniş Açık Kömür Ocağında 3 Boyutlu Nümerik Modelleme İle Şev Stabilitesi Performansının İncelenmesi

KÜÇÜK K.,AKSOY C.O.,ONARGAN T.,ÖZACAR V.,YAMANH.E.,KOCAMANC.

Türkiye 25.Uluslararası Madencilik Kongresi (IMCET2017),Antalya,Türkiye,11 -14Nisan2017, ss.158-169

XXXIV. Koruyucu Adlı Yeni Nesil Hafif Tam Mekanize Kalkan Tipi Tahkimatın Yeraltı Kömür Ocaklarına

Yönelik Olarak Tasarlanması

YAMANH.E.,AKSOYC.O.,BAHÇEKAPILI S.

IMCET2017,Antalya,Türkiye,11Nisan2017

XXXV. Soma Deniş Açık Kömür Ocağında 3 Boyutlu Nümerik Modelleme İle Şev Duraylılık Performansının İncelenmesi

KÜÇÜKK.,AKSOYC.O.,ONARGANT.,ÖZACARV.,YAMANE.,KOCAMANC.B.

IMCET2017,11 -14Nisan2017

XXXVI. Effects Of Blast Waves On The Support System In Underground Coal Mine

AKSOYC.O.,UYARAKSOYG.G.,FİŞNEA.,YAMANH.E.,GÜNGÖRN.O.

6th International Conference on Computer Applications in the Minerals Industries, İstanbul,Türkiye,05Ekim2016

XXXVII. Re excavation model of the col epsed tunnel section for the Metro Station Type 2 Tunnel in İzmir Turkey

ONARGANT.,KÜÇÜKK.,AKSOYC.O.

ISRM Regional Symposium Eurock 2015&64”Geomechanics Coloquium,Graz,Avusturya,7 -10Ekim2015,

ss.119-124

XXXVIII. Re-excavationmodel of the collapsed tunnel section for the Metro Station Type 2 Tunnel in İzmir￾Turkey

ONARGANT.,KÜÇÜKK.,AKSOYC.O.

ISRM Regional Symposium,EUROCK 2015,Salzburg,Avusturya,7 -10Ekim2015, ss.119-124

XXXIX. Tünel İnşaatlarında Yer Radarı (GPR) Uygulaması: Örnek Bir Çalışma

AksoyC.O.

3.Uluslararası Ulaşımda Yeraltı Kazıları Sempozyumu, İstanbul,Türkiye,15Kasım2014, ss.331-340

XL. “Açık İşletme Şev Stabilitesinde Hoek-Brown ve Mohr-Coulomb Yenilme Kriterlerinin Nümerik

Modelleme İle Karşılaştırılması

AksoyC.O.

, XI.Bölgesel Kaya Mekaniği Sempozyumu KAYAMEK 2014, Afyonkarahisar,Türkiye,15Mayıs2014, ss.1-100

XLI. Kentsel Doku İçerisindeki Maden Alanlarının Rehabilitasyonu ve Dönüşümü Üzerine Bir

Değerlendirme

ERDİNH.E.,AKSOYC.O.,ÖZBEKSÖNMEZ E. İ.,ZENGİNÇELİKH.

Peyzaj Mimarlığı V.Kongresi,Adana,Türkiye,14 -17Kasım2013, ss.1073-1085

XLII. İzmir Metro İnşaatı Poligon İstasyonunda Meydana Gelen Göçüğün Geçilmesine Yönelik Tünel Kazı-Destekleme Tasarımı

AKSOYC.O.,KÜÇÜKK.,ONARGANT.,ÖZACARV.

3.Uluslararası Ulaşımda Yeraltı Kazıları Sempozyumu, İstanbul,Türkiye,29 -30Kasım2013

XLIII. Metro Tünel Hattı Yakınında Bina Yapımı Risklerinin Araştırılması

Aksoy C.O.

3.Uluslararası Ulaşımda Yeraltı Kazıları Sempozyumu, İstanbul,Türkiye,15Kasım2013, ss.475-485

XLIV. Halkapınar-Otogar Projesi İçin TBM Tarafından Tünel Kazısı Sırasında Yapılar Üzerine Etkilerinin

İncelenmesi

ONARGANT.,AKSOYC.O.,KÜÇÜKK.,ÖZACARV.

Türkiye 23.Uluslararası Madencilik Kongresi (Imcet2013),Antalya,Türkiye,16 -19Nisan2013, ss.1247-1257

XLV. Halkapınar-Otogar Güzergâhındaki Sığ Metro Tüneli’nin3 Boyutlu Sayısal Modelleme İle Analizi

AKSOYC.O.,KÜÇÜKK.,ONARGANT.,ÖZACARV.,EYİGÜNY.

Türkiye 23.Uluslararası Madencilik Kongresi (Imcet2013),Antalya,Türkiye,16 -19Nisan2013, ss.1331-1343

XLVI. Sığ Şehir Tünel erinde Ayna Çivisi Kullanımının Tünel Duraylılığına Etkisi: Bornova Metro Örneği

AksoyC.O.

23rd International Mining Congress&Exhibition of Turkey,Kemer,Antalya,Türkiye,11Nisan2013, ss.1271-1281

XLVII. Underground water problemin Ankara – İstanbul high speed railway construction tunnel no: 36

Topal İ.,OğulK.,AKSOYC.O.,PoşlukE.,PoşlukE.,GıcırA.,AldaşG.,Özer S.S.

ISRMInternationalSymposium-EUROCK2012,Stockholm, İsveç,28 -30Mayıs2012

XLVIII. Comparison of field and numerical modelling data for the steel pipe umbrella arch applications

Ozer S.C.,ÖZACARV.,AKSOYC.O.

12th ISRM International Congress on Rock Mechanics,Beijing,Çin,17 -21Ekim2011, ss.1773-1775

XLIX. Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren Projesinde Bilecik İstasyon Şevleri Tasarımı ve Sayısal Analizi

AksoyC.O.

X.Ulusal Kaya Mekaniği Sempozyumu,Ankara,Türkiye,16Aralık2011, ss.133-142

L. Assessment of the stability of intersecting shallow tunnels with numerical modeling

Geniş M.,YilmazÖ.,AKSOYC.O.,ÖZACARV.,Özer S.S.

13th International Conference of the International Association for Computer Methods and Advances in

Geomechanics, IACMAG2011,Melbourne,Avustralya,9 -11Mayıs2011, cilt.2, ss.1049-1053

LI. Maden Göçüklerinde Mahsur Kalan İşçilerin Mikrosismik Yöntemlerle Saptanması

AksoyC.O.

Maden İşletmelerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu,Zonguldak,Türkiye,15Kasım2011, ss.205-213

LII. Investigation of the Rock Texture Effects on the Block Punch Index, Uniaxial Compressive

Strength/Block Punch Index Ratio and Rock Excavability

AKSOYC.O.,ÖZACARV.,GÜNGÖRT.,DEMİRELN.,EYİGÜNY.

Geodynamics and Stress State Interior,Rusya,3 -07Ekim2011, ss.78-84

LIII. Rock Mass Condition Effects on the Performance of Impact Hammer

ÖZACARV.,ÖZERS.C.,AKSOYC.O.,GÜRGENM.S.

World Tunnel Congress 2011,Helsinki,Finlandiya,21 -26Mayıs2011

LIV. Kaya Yapısı Durumunun Darbeli Kırıcı Performansına Etkisinin İncelenmesi

ÖZACARV.,ÖZERS.C.,AKSOYC.O.,GÜRGENM.S.

Türkiye 22.Uluslararası Madencilik Kongresi (Imcet2011),Ankara,Türkiye,11 -13Mayıs2011, ss.133-140

LV. Assessments of the stability of intersecting shallow tunnels with numerical modeling

GENİŞM.,YILMAZÖ.,AKSOYC.O.,ÖZACARV.,ÖZERS.C.

IACMAG2011,Melbourne,Avustralya,9 -11Mayıs2011

LVI. Darbeli Kırıcı Seçimi İçin Geliştirilen Yeni Bir Laboratuvar Cihazının Tanıtımı

ÖZACARV.,ATALAYMANB.,AKSOYC.O.,GÜRGENM.S.,CANİ.E.,GÜRBÜZH.

3.Maden Makinaları Sempozyumu, İzmir,Türkiye,5 -06Mayıs2011

LVI . Comparing Mohr Coulomb and Drucker Prager function in three dimensional analysis on rock

AksoyC.O.

EGU,Devonpont,Avustralya,14Mayıs2010, ss.1-100

LVIII. İzmir Metrosu 2. Aşama İnşaatındaki Kayaların Özel iklerinin İncelenmesi ve Karşılaşılan Kısıtlamalar

AksoyC.O.

Uluslararası Hakemli organizasyon, İzmir,Türkiye,15Ekim2009, ss.379-383

LIX. Numerical modeling for the umbrella arch application at the shaft and tunnel intersection

AKSOYC.O.,ONARGANT.,KÜÇÜKK.,GenisM.,GuneyA.

ISRMInternationalSymposiumonRockMechanics2009,SINOROCK2009,HongKong,Çin,19 -22Mayıs2009

LX. Numerical Modeling for Enhancing Safety with Chemical Injection at the Begining of a Longwal

Panel

AksoyC.O.

Uluslararası Hakemli organizasyon,NewYork,Amerika Birleşik Devletleri,15Ocak2009, ss.1-5

LXI. İzmir-Karşıyaka Tüneli Ve İstasyonları İnşaatı İksa Destek Sistemi Uygulaması

AksoyC.O.

Ulaşımda Yer altı Kazıları 2. Sempozyumu, İstanbul,Türkiye,16Kasım2007, ss.353-358

LXII. İzmir Hafif Raylı Sistem Projesi 3. Aşama İnşaatı Kazısının Güvenlik Açısından Sayısal Modelleme İle Değerlendirilmesi

AksoyC.O.

Ulaşımda Yer altı Kazıları 2.Sempozyumu, İstanbul,Türkiye,15Kasım2007, ss.343-352

LXIII. İzmir Metro 2. Aşama İnşaatı Tanımı

AksoyC.O.

Ulaşımda  Yer altı Kazıları 2.Sempozyumu, İstanbul,Türkiye,15Kasım2007, ss.327-333

LXIV. İzmir Metrosu 2. Aşama İnşaatı İstasyon Tüneli Kazılarının 3 Boyutlu Sayısal Modelleme Yöntemi İle Değerlendirilmesi

AksoyC.O.

Ulaşımda Yer altı Kazıları 2.Sempozyumu, İstanbul,Türkiye,15Kasım2007, ss.335-341

LXV. Ulaşımda Yeraltı Kazılarında Alınacak İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerine İlişkin Yasal Süreç ve

Uygulama Önerileri”

AksoyC.O.

,2.Ulaşımda Yeraltı Kazıları Sempozyumu, İstanbul,Türkiye,15Kasım2007, ss.565-570

LXVI. Izmir metro construction 2nd phase excavation productivity analysis

KUNM.,AKSOYC.O.,ONARGANT.

20th International Mining Congress and Exhibition of Turkey (IMCET2007),Ankara,Türkiye,6 -08 Haziran2007, ss.327-332

LXVII. 2D Seismic Refraction First Break Tomography and Applications

AksoyC.O.

,International Earth Sciences Coloquiumon the Aegean Region, İzmir,Türkiye,13Ekim2005, ss.1-100

LXVIII. “Laminated Displacement Discontinuity Analyses for Estimating Stresses, Strain, Convergence and Subsidence during the Recovery of Safety Pil ar at Soma Coal Field-Western Turkey

AksoyC.O.

CIM 2004 Mining Industry Conference&Exhibition,Brighton,Kanada,15Mayıs2004, ss.1-100

LXIX. Blok Göçertme yönteminin uygulandığı bir diasporit yatağında sonlu elemanlar yöntemi ile gerilme çözümlemesi

GÜRGENM.S.,YENİCEH.,AKSOYC.O.

6.Bölgesel kayamekaniği sempozyumu,Türkiye,10 -11Ekim2002

LXX. Açık Ocaklarda Kırıcı Tesis Kullanımı ve Ege Linyitleri İşletmesinde Uygulanabilirliği

İNCİY.S.,KONAKG.,PAMUKÇUÇ.,AKSOYC.O.

TMMOB Maden Mühendisleri OdasıTürkiye 17.Uluslararası Madencilik Kongresi,Ankara,Türkiye,19 -22Haziran 2001, ss.189-195

LXXI. Çok Kırıklı Mermer Sahalarının Agrega Olarak Kullanılabilirliğinin Teknik Açıdan İncelenmesi

KONAKG.,GÜRGENS.,AKSOYC.O.,KÜÇÜKK.

3.Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu, İzmir,Türkiye,14 -15Ekim1999, ss.104-108

LXXII. Taşocaklarındaki Patlatmaların Çevresel Etkilerinin Ölçümü ve Değerlendirilmesi

KONAKG.,ŞİMŞİRF.,KÖSEH.,AKSOYC.O.,PAMUKÇUÇ.

Türkiye I .Ulusal Kırmataş Sempozyumu, İstanbul,Türkiye,3 -04 Haziran1999, ss.241-254

Desteklenen Projeler

Aksoy C.O.,UyarAksoyG.G.,Teknopark,TÜMAD İVRİNDİ VE LAPSEKİ İŞLETMELERİ İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİR VE GÜVENLİ HAVZA MADENCİLİĞİ MODELİNİN OLUŞTURULMASI ,2023 -2026

AksoyC.O.,UyarAksoyG.G.,Teknopark, İMBAT MADENCİLİK ‘EAİT EYNEZ YERALTI KÖMÜR MADENİNDE GÜVENLİ KÖMÜR MADENCİLİĞİ İÇİN HAVZA MADENCİLİĞİ MODELİNİN OLUŞTURULMASI,2022 -2025

AksoyC.O.,UyarAksoyG.G.,TÜBİTAKProjesi,YERALTI MADENLERİNDE YANGINLA MÜCADELEDE AZOT TÜPÜ KULLANIMI,2023 -2024

AksoyC.O.,UyarAksoyG.G.,KÜÇÜKK.,

Teknopark, POLYAK EYNEZ ENERJİ ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.’YE AİT YERALTI KÖMÜR MADENİ GÜVENLİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KÖMÜRMADENCİLİĞİ İÇİN HAVZA MADENCİLİĞİ

MODELİNİN OLUŞTURULMASI,2022 -2023

MallıT.,UyarAksoyG.G.,AksoyC.O.,Teknopark,Afşin Elbistan Kömür Havzası Sürdürülebilir Madencilik Faaliyetleri Ve Yatırımlarının Değerlendirilmesine Ait Ar-Ge Projesi,2021 -2023

UyarAksoyG.G.,AksoyC.O.,ŞimşekC.,DemirelN.,ÖzacarV.,Mal ıT.,YamanH.E.,Teknopark,Afşin-Elbistan Kömür

Havzası Sürdürülebilir Madencilik Faaliyetleri ve Yatırımların Değerlendirilmesine Ait Ar-Ge Danışmanlık Hizmeti Verilmesi ,2021 -2023

AksoyC.O.,UyarAksoy G.G.,TÜBİTAKProjesi,PATLATMA KAYNAKLI TİTREŞİMLERİ SİSMİK DALGALARI

SÖNÜMLENDİRME METODUYLA EN AZA İNDİREN PATLATMA TASARIMLARININ YAPILMASINI SAĞLAYAN YAZILIMIN GELİŞTİRİLMESİ ,2021 -2023

AksoyC.O.,Teknopark,YERLI VE MILLI ELEKTRONIK ATEŞLEME SISTEMININ BILIMSEL VE ENDÜSTRIYEL ALANDAKI UYGULAMA PARAMETRELERININ GELIŞTIRILMESİ ,2021 -2023

AksoyC.O.,Teknopark,M-BIVSEIS METODUNUN VE YAZILIMININ GELİŞTİRİLMESİ,2021 -2023

ŞimşekC.,AksoyC.O.,ÖzacarV.,YamanH.E.,TaşkınN.,Şirket,ŞahinliSahası (Çanakkale Lapseki) Hidrojeolojisi ve Su Kaynaklarına Etki Değerlendirmesi,2021 -2022

AksoyC.O.,Şirket,ÖZALTIN-MAKYOLADİORTAKLIĞIPATLATMALARINETKİLERİNİENAZAİNDİRMEKİÇİNYENİ

MODELOLUŞTURULMASI,2017 -2022

AksoyC.O.,Şirket,Eskişehir Alpu Kömür Havzası Yerli Kömür Kaynaklarının  Optimum Şekilde Ülke Ekonomisine Kazandırılması Modelinin Oluşturulması Projesi-A Sektörü Rezerv Tahmini ve İşletme Projesi, 2016 -2022

AksoyC.O.,Şirket, “EserMüşavirlikMühendislikA.Ş.Kemalpaşa-Torbalı Ve Alsancak Limanı Bağlantısı Demiryolu Etüd Proje Ve Mühendislik İşi Kapsamındaki Hat Tünelerin Projelendirilmesi İçin Gerekli Teknik Hesapların Yapılması Ve Ön ￾Nihai Tahkimat Önerileri Teknik Raporu,2012 -2022

AksoyC.O.,Şirket, “GEDİK’inyüklenimialtında bulunanprojelerdeKaya/ZeminMekaniğiveTahkimatkonularında;Doç.

Dr.C.OkayAKSOY’un”DanışmanlıkHizmeti”vermesini,2011 -2022

AksoyC.O.,Teknopark,Mardin İli Savur İlçeisnde Kara  Kuvvetleri Komutanlığına Bağlı Atış Alanında Yapılacak Ağır Silah Atışlarının Botaş Boru hatlarına Olan Etkilerinin İncelenmesi,2021 -2021

KarakuşD.,AksoyC.O.,YeniceH.,KılınçM.E.,ÖzdoğanM.V.,YamanH.E.,DiğerÖzelKurumlarcaDesteklenenProje,

Zemin Etüd veTasarım A.Ş.ne verilecek proje hizmeti protokolü,2021 -2021

Yaman H.E.,ÖzdoğanM.V.,AksoyC.O.,KarakuşD.,YeniceH.,KılınçM.E., Diğer Özel Kurumlarca Desteklenen Proje,

WAKRAH PUMPING STATION SAND TUNNELS SAHASI (KATAR) KAYAÇLARININ JEOMEKANİK ÖZELLİKLERİNİN

BELİRLENMESİ VEDEĞERLENDİRİLMESİ,2021 -2021

ŞimşekC.,AksoyC.O.,ÖzacarV.,YamanH.E.,Mal ıT.,Teknopark,Afşin-Elbistan Kömür Havzası Sürdürülebilir Madencilik

Faaliyetleri ve Yatırımların Değerlendirilmesine Ait Ar-Ge Danışmanlık Hizmeti Verilmesi,2019 -2021

AksoyC.O.,Teknopark,AFŞİN ELBİSTAN KÖMÜR HAVZASI SÜRDÜRÜLEBİLİR MADENCİLİK FAALİYETLERİ VE YATIRIMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNE AİT AR-GE DANIŞMANLIK HİZMETİNİN VERİLMESİ,2019 -2021

ŞimşekC.,AksoyC.O.,KüçükK.,YeşilceY.,Teknopark, İzmir Metrosu Narlıdere Hattı Karmaşık Zeminlerde Yapı Risk Analiz Modeli ve EPBM Makinası Basınç Kazı Ortamı Förmülü Üretilmesi,2018 -2021

AksoyC.O.,YeşilceY.,Teknopark, İzmir Metrosu Narlıdere Hattı Karmaşık Zeminlerde Yapı Risk Analizi Modeli ve EPBM Makinasının Basınç-Kazı Ortamı Formülünün Türetilmesi,2018 -2021

GülerE.,AksoyC.O.,ŞimşekC.,OnarganT.,KüçükK.,DeliormanlıA.H.,ÖzacarV.,Teknopark, ETİ MADEN İŞLETMELERİ

BOR SAHALARINDA Kİ MEVCUT AÇIK OCAKLAR VE POTANSİYEL YENİ SAHALARDAKİ BOR CEVHERİNİN EKONOMİK,GÜVENLİ VE UYGULANABİLİR ÜRETİM KOŞULLARININ ARAŞTIRILMASI VE ÜRETİME YÖNELİK İŞLETME MODELLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ,2018 -2021

AksoyC.O.,DiğerResmi Kurumlarca Desteklenen Proje, Elektrik ÜretimA.Ş.GenelMüdürlüğü’ne (EÜAŞ) verilecek danışmanlık hizmeti,2018 -2020

AksoyC.O.,Teknopark,TÜMAŞA.Ş.UHDESİNDEKİ BUCA ONAT CADDESİ İLE ŞEHİRLERARASI OTOBÜS TERMİNALİ VE ÇEVREYOLU ARASI BAĞLANTI YOLU PROJESİ TÜNEL AÇMA İŞLERİNDE DESTEKLEME TARASIMI,2017 -2019

AksoyC.O.,Enerjive Tabi Kaynaklar Bakanlığı,Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü-Kırka Bor İşletme Müdürlüğüne ait faaliyet sahasındaki yeraltı sularının kalitesini etkileyen sebeplerin araştırılması,2017 -2019Güler E., AksoyC.O.,KüçükK.,ÖzuysalA.,ÖzmıhçıS.,GüvenE.D.,ÖzacarV.,ŞimşekC.,OnarganT., AkıncıG.,etal.,Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü-Kırka Bor İşletme Müdürlüğüne ait faaliyet sahasındaki yeraltı  sularının kalitesin ietkileyen sebeplerin araştırılması,2017 -2019

AKSOYC.O.,DiğerÖzel Kurumlarca Desteklenen Proje, İmbat Madencilik Enerji TurizmSan.Tic.AŞ ne verilecek

Danışmanlık hizmetiprotokolü,2017 -2019

AksoyC.O.,Şirket, İMBAT MADENCİLİK A.Ş. YE AİT EYNEY YERALTI KÖMÜR MADENİNDE GÜVENLİ KÖMÜR MADENCİLİĞİ İÇİN HAVZA MADENCİLİĞİ MODELİNİ NOLUŞTURULMASI,2017 -2019

AksoyC.O.,Teknopark,SOMA KÖMÜRLERİ A.Ş.NİN OCAKLARINDA İŞ GÜVENLİĞİNE YÖNELİK HAVZA MADENCİLİĞİ MODELİNİN OLUŞTURULMASI,2016 -2019

AksoyC.O.,Şirket, “HİTİT İNŞAAT MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ’YE VERİLECEK TÜNEL GÖÇÜĞÜ DEĞERLENDİRME,2017 -2018

AksoyC.O.,KüçükK.,Şirket,Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü Faaliyet Sahasındaki Yeraltı Sularının Kalitesini Etkileyen Sebeplerin Araştırılması Projesi,2016 -2018

Güler E.,KüçükK.,AksoyC.O.,ŞimşekC.,TaşkınN.,ÖzacarV.,GüvenE.D.,ÖzuysalA.,OnarganT.,AkıncıG., DiğerResmi Kurumlarca Desteklenen Proje, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü ne bağlı Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğüne ait faaliyet sahasındaki yeraltı sularının kalitesini etkileyen sebeplerin araştırılması, 2016 -2018

AksoyC.O.,Şirket,Deformasyona İzin Vermeyen Tahkimat Sistemi,2015 -2018

AksoyC.O.,Şirket,NÜMERİK MODELLEME TEKNİĞİ İLE YENİ BİR TAHKİMAT TASARIMI YÖNTEMİ GELİŞTİRİLMESİ,

2015 -2018

AKSOYC.O.,Diğer Özel Kurumlarca Desteklenen Proje, NÜMERİK MODELLEME TEKNİĞİ İLE YENİ BİR TAHKİMAT TASARIMI  YÖNTEMİ GELİŞTİRİLMESİ Tahkimat Tasarımında nümerik modeleme için bir alt yazılım geliştirilmesi,2015 –

2018

AksoyC.O.,Şirket,Beypazarı –Çayırhan kömür havzası İmtiyaz sözleşmesi kapsamındaki yeraltı ocaklarının kontrol￾ denetimi ve diğer sektörlerin etüt-proje işleri danışmanlık hizmet alımı,2015 -2018

AksoyC.O.,Şirket,TKİ’ye ait yeraltı kömür ocaklarının iş güvenliği ve sağlığı açısından durumunu ortaya koymak ve yeni

Sistem için faydalı model oluşturmak,2017 -2017

AksoyC.O.,Şirket, “NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.ARASINDA PATLATMALARIN ETKİLERİNİ EN AZA İNDİRMEK İÇİN YENİ MODEL OLUŞTURULMASI,2017 -2017

AKSOYC.O.,Diğer Özel Kurumlarca Desteklenen Proje,Nurol İnşaatveTicaretA.Ş.ne verilecek danışmanlık hizmeti  protokolü,2017 -2017

AksoyC.O.,Şirket, ILDIR İNŞAAT MAD.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.’ne AİT 41134 NOLU RUHSAT SAHASINDA PATLATMA KAYNAKLI TİTREŞİMLERİN ÇEVREDEKİ DSİ SU KUYULARINA VE ŞAHIS SU KUYULARINA ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ VE EN AZA İNDİRİLMESİ AMAÇLI ÇALIŞMALAR,2017 -2017

AksoyC.O.,Şirket,BORNOVAMERKEZ-EVKA 3 ARASI METRO İNŞAATI TÜNEL  KESİTİNİN NÜMERİK MODELLEMEİLE ANALİZİ,2017 -2017

ONARGANT.,AKSOYC.O.,Diğer Özel Kurumlarca Desteklenen Proje, İMBAT MADENCİLİK A.Ş.’YE AİT EYNEZ ￾KARANLIK DERE YERALTI KÖMÜR OCAĞINDA CFD ANALİZ İLE HAVALANDIRMA VE ACİL DURUMLARA YÖNELİK İŞ GÜVENLİĞİ VE SAĞLIĞINA YÖNELİK FAYDALI MODEL OLUŞTURULMASI,2016 -2017

AksoyC.O.,Teknopark, “Eskişehir Alpu Kömür Havzası yerli kömür kaynaklarının optimum şekilde ülke ekonomisine kazandırılması modelinin oluşturulması-E Sektörü Rezerv Tahmini ve Maden İşletme Projesi , 2016 -2017

AksoyC.O.,Şirket, “Eskişehir Alpu Kömür Havzası yerli kömür kaynaklarının optimum şekilde ülke ekonomisine kazandırılması modelinin oluşturulması-BSektörü Rezerv Tahmini ve Maden İşletme Projesi,2016 -2017

AksoyC.O.,Şirket,Poliamid Türü Mühendislik Polimerlerinin Kaya Saplaması Malzemesi olarak Maden ve Tünelerde Tahkimat Amaçlı Kulanımları,2016 -2017

AksoyC.O.,Şirket,ÇAN KÖMÜR VE İNŞAAT A.Ş.YE AİT ÇAN-YAYA KÖY YERALTI KÖMÜR OCAĞINA GENEL MADENCİLİK KONULARINDA DANIŞMANLIK,2015 -2017

AksoyC.O.,KüçükK.,Teknopark,KORUYUCU ADLITAM MEKANİZE YENİ NESİL HAFİF YÜRÜYEN TAHKİMAT’xxINÇAN

KÖMÜR VE İNŞAAT A.Ş.ÇAN-YAYA KÖY YERALTI KÖMÜR OCAĞINA YÖNELİK TASARLANMASI,2015 -2017

AksoyC.O.,Şirket,Deformasyona İzinVermeyen Tahkimat Sisteminin Geliştirilmesi,2014 -2017

AKSOYC.O.,Diğer Özel Kurumlarca Desteklenen Proje, METAN PARLAMASININ ETKİLERİ,2016 -2016

AksoyC.O.,Şirket, DEREKÖY ARİYET OCAĞINDAN MALZEME ÜRETİMİ YAPILACAK YUMUŞAK PATLATMA ŞARTLARININ ARAŞTIRILMASI,2016 -2016

AKSOYC.O.,Diğer Özel Kurumlarca Desteklenen Proje, Eryol MühendislikLtd Şti ne verilecek proje hizmeti protokolü,

2016 -2016

AKSOYC.O.,Diğer Özel Kurumlarca Desteklenen Proje,Özaltın Makyol Adi Ortaklığına verilecek ARGEhizmeti,2016 -2016

AksoyC.O.,Şirket, “VAHAP ÖZALTAY MEYDANI VE ÇEVRESİ KESİNTİSİZ KARAYOLU ULAŞIMININ SAĞLANMASI AMACIYLA TÜNEL METODOLOJİSİNİN VE MODELİNİN ORTAYA KONMASI,2016 -2016

AksoyC.O.,Şirket,T.K.İ.’ye ait yeraltı kömür ocaklarının İşgüvenliği ve Sağlığı Açısından durumunu ortaya koymak

Amacıyla Danışmanlık Hizmet,2016 -2016

AKSOYC.O.,Diğer Özel Kurumlarca Desteklenen Proje, Hidrogen AŞ SomaTermik Santrali Bilimsel ve  Teknik Rapor,

2016 -2016

AksoyC.O.,Şirket,SOMA KÖMÜR İŞLETMELERİ A.Ş. YE AİT IŞIKLAR VE ATABACASI YERALTI OCAKLARINDA İŞ GÜVENLİĞİ VE ACİL DURUM EYLEM PLANLARININ GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK DANIŞMANLIK, 2014 -2016

AksoyC.O.,OnarganT.,Şirket, “Espey Bölgesi Yeraltı Suları Kalitesini Etkileyen Sebeplerin Araştırılması ve Kontrolü

Drenaj Koşularının Belirlenmesi Projesi,2014 -2016

Güler E.,ElçiA.,ÖzuysalA.,AksoyC.O.,GüvenE.D.,AkıncıG.,KüçükK.,OnarganT.,YılmazZ.,ŞimşekC.,etal., Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje,Eti Maden İşletmeleri Emet Bor İşletme Müdürlüğü Açık İşletme ve Tesislerinde Kontrolü Drenaj Koşularının Oluşturulması ve Su Yönetimine Dayalı Planlama, 2014 -2016

AKSOYC.O.,Diğer Özel Kurumlarca Desteklenen Proje,SOMA  KÖMÜRLERİ AŞ DANIŞMANLIK PROTOKOLÜ,2014 -2016

AksoyC.O.,Şirket, “GLİ Müessesesi Ömerler Mekanizasyon Tevsi Projesi,2012 -2016

AksoyC.O.,Şirket,GÜMÜŞSU MADENCİLİK MÜHENDİSLİK İNŞ.VE MÜŞAVİRLİK HİZ .SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.EGE KÖMÜR İŞLETMESİ ŞUBESİ HAVALANDIRMA ANALİZİ,2015 -2015

AksoyC.O.,Şirket,GüneyEge Linyitleri İşletmesi Müessese Müdürlüğüne bağlı olarak çalışan Yeniköy Linyitleri İşletme Müdürlüğü,2015 -2015

AksoyC.O.,Şirket,ÇAYIRHAN KÖMÜR İŞLETMESİ KONTROL- DENETİM VE MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ,

2013 -2015

AksoyC.O.,Şirket, “T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HIZLI TREN TÜNELLERİ KONTROL￾DENETİM VE MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ,2014 -2014

AksoyC.O.,Şirket,TeknikDanışmanlık,2013 -2014

AksoyC.O.,Şirket, “Uzun ayak  panolarında tavan/taban galerilerinde yaşanmakta olan aşırı gerilme ve deformasyona bağlı bozulmaların önlenmesine yönelik kaya mekaniği ve tahkimat tasarımlarının irdelenmesi, 2013 -2013

AksoyC.O.,Şirket,ETKİ LİMAN İŞLETMELERİ DOĞALGAZ İTH.VETİC.A.Ş.VE IŞIKSU ENERJİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.

TARAFINDAN YATIRIMI GERÇEKLEŞTİRİLECEK OLAN DOĞAL GAZ SANTRALİ VE LNG TERMİNALİ YATIRIMLARI İÇİN BİLİMSEL GÖRÜŞ,2013 -2013

AksoyC.O.,Şirket,Soma Kömür HavzasındakiS:34714 (İR468) ruhsat nolu sahada yapılacak madencilik faaliyetleri hakkında çalışma,2012 -2013

AksoyC.O.,Şirket,TKİ-GLİ Müessesesine bağlı Bursa Linyitleri İşletme Müdürlüğüne ait Gümüşpınar, Sağırlar ve Çivili sektörlerindeki kömür sahalarının optimum değerlendirilme koşularının belirlenmesi ve rezervlerinin işletilmesine yönelik avan projelerin hazırlanması,2012 -2013

AksoyC.O.,Şirket, “GLİ Müessesesi Ömerler Mekanizasyon Tevsi Projesi kapsamında galeri açma, tahkimat yapma ve

nakliye ekipmanlarının temin ve tesis edilmesi işinin Yüklenicisi Yapı-Tek İnşaat+Ünüvar İnşaat iş ortaklığı ile İdare arasındaki anlaşmazlıklarla ilgili teknik inceleme ve değerlendirme raporu,2012 -2012 AksoyC.O.,Şirket,  

İmbat Madencilik A.Ş. Yeraltı Kömür İşletmesi D1 veD2 Panoları Üretimi Sonucunda Hava Giriş ve

Çıkış Galerilerindeki Tahkimatlarda Meydana Gelen Aşırı Deformasyonlar ve Hasarların Nedenlerinin Belirlenmesine Yönelik Teknik Rapor,2012 -2012

AKSOYC.O.,Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje,TÜNEL KAZILARINDA OPTİMUM ÇELİK BORU KEMER BOYUTUNUN NÜMERİK MODELLEME İLE TAYİNİ,2010 -2012

AksoyC.O.,Şirket,DARBELİ KIRICI SEÇİMİNDE KULLANILMASI AMACIYLA KAYA KÜTLE KIRILABİLİRLİĞİ A BAĞININ GELİŞTİRİLMESİ,2010 -2012

AKSOYC.O.,Yükseköğretim KurumlarıDestekli Proje,BirMaden İşletmesinin Üretim Planı Alternatiflerinin Bilgi Teknolojileri Entegrasyonu ile 3 Boyutlu Modelenmesi,2009 -2011

AksoyC.O.,Şirket,SİGMA-BOREGE’nin yüklenimi altında bulunan projelerde Kaya/Zemin Mekaniği, Tahkimat Sistemleri

ve Sayısal Modeleme konularında;Doç.Dr.C.OkayAKSOY’un”Danışmanlık Hizmeti” vermesini,2010 -2010

AksoyC.O.,Şirket,LATOMİA BAZALT MADENCİLİK İTHALAT İHRACAT SAN.VE TİC.A.Ş  NİN SAHİP OLDUĞU MANİSA ￾DÜZLEN MEVKİNDEKİ BAZALT OCAĞININ KAYA MEKANİĞİ NE (JEOTEKNİK) BAĞLIPLANLAMA ALTERNATİFLERİNİN ARAŞTIRILMASI,2009 -2010

AksoyC.O.,Şirket,Yumuşak Kayaçlar için Block Punch Index Deneyinin Kaya Kütle Sınıflama Sistemlerinde Kulanılabilirliğinin Araştırılması ve  Şehriçi Sığ Tünelerde Uygulanması,2008 -2009

AKSOYC.O.,Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje,TÜRKİYE YERALTI SERT-ORTASERT KAYAÇ MADENCİLİĞİNDE ODA VE TOPUK DİZAYNI İÇİN ELASTO-PLASTİK ÖZELLİKLERİN AMPİRİK,FİZİKSEL VE NÜMERİK YÖNTEMLERLE BELİRLENMESİ,2006 -2009

AksoyC.O.,Şirket,GEDİKİNŞAATA.Ş.Kayabeyi Baraj Alanı  Ve Akıncı Hidroelektrik Santrali Mühendislik Jeolojisi ve Doğal Yapı Gereci Planlama Raporu,2008 -2008

AksoyC.O.,Şirket,Yaprak 1 Regülatör Alanı ve Hidroelektrik Santrali Mühendislik Jeolojisi ve Doğal Yapı Gereci Planlama

Raporu,2008 -2008

AksoyC.O.,Şirket,Tuna Baraj Alanı ve Hidroelektrik Santrali Mühendislik Jeolojisive Doğal Yapı Gereci Planlama

Raporu,2008 -2008

AksoyC.O.,Şirket,Umut 2 Regülatör Alanı ve Hidroelektrik Santrali Mühendislik Jeolojisi ve Doğal Yapı Gereci Planlama

Raporu,2008 -2008

AksoyC.O.,Şirket, “Başak Regülatör Alanı ve Hidroelektrik Santrali Mühendislik Jeolojisi ve Doğal Yapı Gereci Planlama

Raporu,2008 -2008

AksoyC.O.,Şirket,Umut 3 Regülatör Alanı ve Hidroelektrik Santrali Mühendislik Jeolojisi ve Doğal Yapı Gereci Planlama

Raporu,2008 -2008

AksoyC.O.,Şirket,Yaprak 2 Regülatör Alanı ve Hidroelektrik Santrali Mühendislik Jeolojisi ve Doğal Yapı Gereci Planlama

Raporu,2008 -2008

AksoyC.O.,Şirket, “Umut1 Baraj Alanı ve Hidroelektrik Santrali Mühendislik Jeolojisi ve Doğal Yapı Gereci Planlama

Raporu,2008 -2008

AksoyC.O.,Şirket, “ADA-ÇİFTAY MADENCİLİK TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARETA.Ş.?  YE AİT PINARBAŞI MEVKİNDE BULUNAN KALKER OCAĞININ AÇIK İŞLETME VE REKULTİVASYON AÇISINDAN PLANLANMASI İLE İLGİLİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ,2008 -2008

AksoyC.O.,Şirket,BOZOĞLU’nun İzmir Metrosu 2.Aşama Üçyol-Üçkuyular Güzergahındaki ve Bornova Güzergahındaki Tünel İnşaatı içinTeknikDanışmanlık,2007 -2008

AKSOYC.O.,Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje,Metro Tünel Kazısı Kaynaklı Zemin Oturmalarının Yerinde Ölçüm Ve Nümerik Modeleme Yöntemleri ile Belirlenmesi:ÖrnekÇalışma,2006 -2008

AksoyC.O.,OnarganT.,Şirket, İzmirMetrosu 3.AşamaBornovaGüzergahındaKayaKütle SınıflamalarınınYapılmasıve

TünelDestekleme (Tahkimat)ÖnerisiProjesi,2007 -2007

AksoyC.O.,Şirket,3.BOSPHORUS’unTurgutlu-Çaldağda yer alan Nikel Madeninin üretim öncesi,üretim sırasında ve sonrasında yapılacak madencilik yatırımlarının değerlendirilmesi ile ilgili çalışmalar hakkında DanışmanlıkHizmeti,2007

-2007

Aksoy C.O.,Şirket, İzmir Banliyo Sisteminin Geliştirilmesi 3.Etap Şirinyer Tüneli ve İstasyonu Yapım İşi İş Sağlığı ve Güvenliği Konuları İle İlgili Mühendislik Hizmetleri,2006 -2007

AksoyC.O.,Şirket, “Madencilik ve Çevresel Etkileri ile İlgili Mühendislik Hizmetleri,2006 -2007

AksoyC.O.,Şirket, İzmir Metrosu I .Aşama İnşaatı Tip 2 İstasyon Tünel Kazıları Değerlendirme ve Uygulama Projesi,

2006 -2006

AksoyC.O.,Şirket, İzmir Büyükşehir Belediyesi Banliyö Sisteminin Geliştirilmesi Projesi3.Etap;Şirinyer İstasyonu İnşaatı

İş Sağlığı ve Güvenliği Planı,2006 -2006

AksoyC.O.,Şirket, İzmir Metrosu I .Aşama İnşaatı İstasyon Değerlendirme Ek Raporu,2006 -2006

AksoyC.O.,Şirket, İzmir Metrosu I .Aşama İnşaatı İstasyon Değerlendirme Raporu,2006 -2006

AksoyC.O.,Şirket, İzmir Metrosu I .Aşama İnşaatıKm:3+080-3+300 Arası Önerilen Uygulama Projesi,2006 -2006

AksoyC.O.,Şirket,BAYINDIR İnşaat Sanayi TurizmA.Ş.’ye İzmir Metrosu 2.Aşama Üçyol-Üçkuyular Güzergahındaki

Tünel İnşaatı içinTeknikDanışmanlık,2006 -2006

AksoyC.O.,OnarganT.,Şirket, İzmirHafifRaylıSistem,KarşıyakaTüneli İnşaatı, İşGüvenliğive Sağlığı İle İlgili

Mühendislik Hizmetleri,2006 -2006

AksoyC.O.,OnarganT.,Şirket, İzmir Banliyö Sisteminin Geliştirilmesi Projesi2.Etap;KarşıyakaTüneli ve İstasyonları

Yapım İşi İş Sağlığı ve Güvenliği Danışmanlığı,2006 -2006

AksoyC.O.,Şirket, İzmirMetrosu I .AşamaGöztepe-F.Altay İstasyonları Arası Delme Tünel Kazı Ortamı Ve Tahkimat

Sistemi Değerlendirme Etüdü,2006 -2006

ÇiftçiG.,DondururD.,AksoyC.O.,KöseH.,KamacıZ.,Yüksek öğretim Kurumları Destekli Proje,Sismik Tomografi

Yönteminin Boşluklu Ve Kömür Katmanlı Ortamlarda Uygulanması,2002 -2004

AksoyC.O.,OnarganT.,Şirket,Ankara-Beypazarı Doğal Soda Sahası Yeraltı İşletme Projesi,Ana Yolarda Tahkimat Etüdü,

2000 -2001

AksoyC.O.,KöseH.,Şirket, İzmir İli Işıkkent Mevkinde Bulunan Taşocaklarına Yönelik Nihai Rehabilitasyon ve Rekültivasyon Projesi,2000 -2000

AksoyC.O.,KonakG.,Şirket,

Bemaş TarafındanI ışıkkent Mevkinde İşletilen Kalker Ocağında Yapılan Madencilik

Faaliyetleri ve Bunların Çevresel Etkilerinin İncelenmesi,1998 -1998

AksoyC.O.,KonakG.,Şirket, ÇİMETNTAŞ TÜRK A.Ş. Tarafından Işıkkent Mevkinde İşletilen Kalker Ocağında Yapılan

Madencilik Faaliyetleri ve Bunların Çevresel Etkilerinin İncelenmesi,1998 -1998

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

MT BİLİMSEL,Baş Editör,2015 -DevamEdiyor

MADENCİLİK TÜRKİYE, BaşEditör,2012 -2017

INTERNATIONAL JOURNAL OF OIL,GAS AND COAL TECHNOLOGY,Editör,2012 -2014

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

TMMOB Maden Mühendisleri Odası,Üye,1996 -DevamEdiyor ,Türkiye

Türk Dünyası Mühendisler Mimarlar Birliği,Üye,2014 -2014,Türkiye

Yolar Türk Milli Komitesi,Üye,2007 -2007,Türkiye

ISRM,Üye,2005 -2006,Türkiye

Ulusal Kaya Mekaniği Derneği, Üye,2005 -2005,Türkiye

Canadian Institute of Mining, Metalurgy and Petroleum,Üye,2004 -2005,Kanada

Bilimsel Hakemlikler

COMPUTERS&GEOSCIENCES, SCI Kapsamındaki Dergi,Ekim2013

Mining Engineering and Transactions of SME,SCI Kapsamındaki Dergi, Mart2012

INJURY PREVENTION,SCI Kapsamındaki Dergi,Şubat 2011

INTERNATIONAL JOURNAL OF ROCK MECHANICS & MINING SCIENCES, SCI Kapsamındaki Dergi,Şubat2011

The Journal of South African Institute of Mining,Metalurgy,SCI KapsamındakiDergi,Şubat2010

JOURNAL OF GEO TECHNICAL AND GEOENVIRONMENTAL ENGINEERING, SCI Kapsamındaki Dergi,Ocak2010

GEOTECHNICAL ENGINEERING,SCI Kapsamındaki Dergi,Ocak2010

Fen ve Mühendislik Dergisi,DiğerDergiler,Mart2009

TUNNELLING AND UNDERGROUND SPACE TECHNOLOGY,SCI KapsamındakiDergi,Ocak2009

Bilimsel Araştırma / Çalışma Grubu Üyelikleri

Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli Grubu ,Dokuz Eylül Üniversitesi,Turkey,

www.csib.gov.tr,2023 -DevamEdiyor

Bartın’ın Amasra ilçesinde Meydana Gelen Maden Kazasının Tüm Yönleriyle Araştırılarak Benzer Kazaların Önlenmesine YönelikTedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu,Dokuz Eylül Üniversitesi,Turkey,

www.tbmm.gov.tr,2022 -2023

Metrikler

Yayın:141

Atıf (WoS):499

Atıf (Scopus):598

H-İndeks (WoS):12

H-İndeks (Scopus):13

Burslar

TÜBİTAK MÜNİR BİRSEL VAKFI YURTİÇİ /YURTDIŞI DOKTORA BURSU,TÜBİTAK,1999 -2001

ShentaWp Ayar