Poliamid Saplama:

Kaya saplamaları için hizmet süreleri uygulama alanına bağlı olarak değişmekte olup, otoyol tünelleri, demiryolu tünelleri gibi 100 yılın üzerinde tahkimat basıncı sağlanması amaçlanan alanların yanı sıra, maden galerilerinde olduğu gibi birkaç aya kadar düşebilen kullanım süreleri de mevcuttur. Özellikle, sülfürik madenlerde olduğu gibi asidik yeraltı sularına maruz kalan kaya saplamaları çok hızlı korozyona uğramakta ve taşıma kapasitelerini önemli ölçüde kaybetmektedirler. Kaya saplamalarının paslanma ve zamana bağlı olarak taşıma kapasitelerinin azalması nedeni ile çelik yerine alternatif, korozyon problemi olmayan çeşitli polimer malzemelerin kaya saplaması malzemesi olarak kullanımı üzerine çalışmalar yapılmaya başlanmıştır. Doç. Dr. Eren KÖMÜRLÜ’nün önemli katkıları ile geliştirilen Poliamid kaya saplaması, uygulaması ve testleri yapılmış ve başarılı performansı ile yeraltı işletmeleri, tüneller gibi korozif yeraltı suyunun bulunduğu alanlarda kullanılmasının uygunluğu ortaya konmuştur.

 

ShentaWp Ayar