KURUCULARIMIZIN MESAJI

Değerli iş ortaklarımız, çalışma arkadaşlarımız,

 

Yirmibirinci Yüzyıla girdiğimiz bu günlerde, ülkemizde madencilik alanında teknoloji ve faydalı ürün üretimi oldukça sınırlı kalmıştır. Artık madencilik teknoloji yoğun sektörler arasına girmiştir. Bir maden işletmesine girildiği andan itibaren personel takibi, ocak güvenliği, çevresel etkilerin izlenmesi ve azaltılmasına yönelik alınacak önlemler, açık ocaklarda şevlerin izlenmesi, yeraltında deformasyonların izlenmesinden tutun da gazların izlenmesine kadar bir çok konuda teknoloji ön gereklilik haline gelmiştir. Ülkemizde gelişen madencilik sektöründe maalesef yerli teknoloji kullanımı çok düşük oranlarda kalmıştır. Bunun ana nedeni, yerli teknoloji üretiminin yeterli düzeyde olmamasıdır. Kuruluşumuzun Ana Amaçlarından birisi yerli teknoloji üreterek, hem ülkemiz madencilik sektörüne katkı koymak, hem de ürettiğimiz teknolojiyi, sadece ülkemizdeki işletmelere değil ,dünyanın kullanımına sunarak, ülkemizin dünyadaki bilim ve ticaret alanındaki rekabet gücünü arttırmaktır.

Madencilik sektörü Çok Tehlikeli ve Çok Riskli iş grubundadır. Maalesef ülkemizde madencilik algısı oldukça olumsuz durumdadır. Bu algının ana sebepleri arasında yanlış uygulamalar, tecrübesizlik, toplumsal mutabakatı sağlamadan madencilik yapılması, sektörümüzü topluma anlatma konusunda gerekli adımların atılamamış olması ve en önemlisi iş kazaları sayılabilir. Kuruluşumuzun Ana Amaçlarından bir diğeri ise, yukarıda bazı nedenlerini saydığımız olumsuz algıyı düzeltmeye yönelik çalışmalara katkı koymaktır. Bu nedenledir ki, kuruluşumuz tarafından 2000’li yılların başında ortaya konan “Sürdürülebilir ve Güvenli Havza Madenciliği Modelimiz” sektörde kabul görmüştür. Bir Faydalı Model olan Sürdürülebilir ve Güvenli Havza Madenciliği Modeli ile , öncelikle çevresel olumsuzlukları ortadan kaldırmaya çalışarak, toplumsal mutabakat konusunda kabul gören, kaynaktan tutun da nihai ürüne kadar olan madencilik operasyonlarının her bir evresinde güvenli, ekonomik ve uygulanabilir projeler ve çözümler üretmeye çalışmaktayız.

Ülkemiz madencilik alanının ilk AR-GE kuruluşu olan firmamız, iki akademisyenin 30 yılı aşkın süredir edindiği akademik ve sektörel bilgiyi, yeniliklerle geliştirip, genç mühendislerle enerjimizi ve mobilitemizi arttırarak, yeni projelerle tecrübe ve kabiliyetlerimizi yükselterek , çalışmalarına devam etmektedir.

Kuruluşumuz, madencilik sektörünü , bozan, tahrip eden, kirleten bir sektör olmaktan çıkarıp, üreten, istihdam sağlayan, bozduğunu düzelten, güvenli ve kazandıran bir sektör olduğunu ortaya koymak amacıyla bilgi, teknoloji ve çözüm üreten bir anlayışla çalışmalarına devam edecektir. 

Sürdürülebilir bir geleceği şekillendirebilmek ümidiyle ,

hepinize saygı , selam ve mutluluklar..

 

VİZYONUMUZ

Vizyonumuz, madencilik ve çevre alanlarında öncü bir AR-GE şirketi olarak doğal kaynakları sürdürülebilir, güvenli, verimli, toplumsal mutabakata uygun ve çevre dostu bir şekilde yöneterek üretimini sağlayacak yeni modeller geliştirerek dünya genelinde tanınmak ve dünya çevresine fayda sağlamaktır.

MİSYONUMUZ

Sürdürülebilir, güvenli ve verimli madencilik koşullarını oluşturmak.

Madencilik faaliyetlerini çevreye ve topluma saygılı bir şekilde yürütmek, doğal kaynakları etkili bir şekilde kullanmak ve atık üretimini minimize etmek için AR-GE çalışmaları yapmak.

Doğal çevrenin korunmasına katkıda bulunmak, su ve toprak kirliliğini önlemek, doğal yaşam alanlarını korumak ve ekosistemleri sürdürmek için inovatif düşünceyi temel alan çözümler geliştirmek.

Madencilik işlemlerini daha enerji verimli hale getirmek için çalışmalar yapmak, yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmak ve karbon ayak izini azaltmak.

Toplumun refahını artırmak için yerel topluluklarla işbirliği yapmak, eğitim, istihdam ve diğer sosyal faydalar sağlamak.

Madencilik süreçlerini geliştirmek, veri analitiği, otomasyon ve diğer ileri teknolojileri kullanarak daha verimli ve çevreci yöntemler geliştirmek.

Madencilik faaliyetlerinin çevresel ve toplumsal risklerini azaltmak için sürekli olarak risk değerlendirmesi yapmak ve tedbirler almak.

Hem kendi çalışanlarına hem de topluma madencilik faaliyetlerinin çevresel etkileri konusunda eğitim vermek ve farkındalığı artırmak.

Maden emekçilerinin can güvenliğini sağlamak için Ar-Ge’nin tüm olanaklarını seferber ederek yeni yöntem ve modeller geliştirmek

ShentaWp Ayar