İLERİ  ANALİZ VE ÖZEL ARAŞTIRMALAR
    1. CFD Analizleri

CFD (Computational Fluid Dynamics), bilgisayar tabanlı bir analiz yöntemidir ve genellikle akışkanlar mekaniği problemlerini çözmek için kullanılır. CFD analizleri, bir tasarımın veya sistemin içinde veya çevresindeki akışkanların davranışını anlamak için sayısal simülasyonlar kullanır.

CFD analizleri, diferansiyel denklemlerin sayısal çözümlerini içerir ve genellikle karmaşık geometrileri ve sınırları içerir. Bu analizler, gerçek dünya deneyimleri ve prototip testleri için maliyetli olabilecek tasarım iyileştirmeleri sağlar. Ayrıca, CFD, akışkanların hız, basınç, sıcaklık ve diğer önemli özellikleri gibi çeşitli akışkan parametrelerini analiz etmek için kullanılır.

GOA MINING olarak madencilik sektöründe henüz kullanımı yaygınlaşmamış olan CFD analiz yöntemini kullanarak maden ocakları, tüneller, havalandırma çalışmaları gibi alanlarda yenilikçi ve güvenilir çözümler sunuyoruz.

Bazı CFD çalışmalarımız

                     Yer altı madenlerinde yangınla mücadelede azot tüpü kullanımı (Tübitak projesi)

                     Ankara-İzmir hızlı tren hattı tüneli – tünel havalandırma çalışması. 

              2. Sismik Kalite Faktörü İle Patlatma Titreşim Tahminleri Yapılması

Patlatma kaynaklı titreşimlerin tahmin edilmesi, yaygın olarak ilki 1950 yılına dayanan formülün içerdiği parçacık hızı-ölçekli mesafe ilişkisi ile yapılmaktadır. GOA Mining olarak patlatma kaynaklı titreşim tahminlerini Sismik Kalite Faktörü yöntemi ile yapabilmekteyiz. Bu yöntemde, patlatma yapılamayan sahalar için patlatma izinlerinin alınmasında ağırlık düşürme yöntemi ile kaynak yaratıp oluşan dalgaların soğrulma mekanizması yardımı ile titreşimleri tahmin edebilmekteyiz. Yöntemle ilgili yayınlarımız sayfamızda ulaşabilir durumdadır. Bu konudaki örnek çalışmalarımız Projeler alt başlığında Patlatma Tasarımları ve Çevresel Etkiler bölümünde yer almaktadır.

                3. Sismik Dalga Analizi İle Yakın Alan Patlatmalarından Kaynaklı Titreşimleri Minimize Etmek

Sismik dalgaların enerjisini sönümlendirecek en uygun gecikmelerin deliklere verilmesini, sismik dalga enerji hesabı ile yapan yazılımımız SeisBlast-ProMax ile patlatmalara çok yakın mesafedeki yerleri titreşimden koruyabiliyoruz. Bu konudaki örnek çalışmalarımız Projeler alt başlığında Patlatma Tasarımları ve Çevresel Etkiler bölümünde yer almaktadır.

                4. Tübitak destekli projelerimiz ile yeraltı madenlerinde akıllı hava kapısı otomasyonu ve yangınla mücadelede kullanılacak azot tüpü üretimi üzerine çalışıyoruz.

               5. Tübitak destekli projemiz ile madenlerde mikro sismik olayları izleyip analiz ederek olası olumsuz durumları erken önleme sistemi geliştiriyoruz.

ShentaWp Ayar