Sürdürülebilir ve Güvenli Havza Madenciliği Modeli Projesi kapsamında yine sahadayız.

Prof. Dr. C. Okay AKSOY sürdürülebilir ve Güvenli Havza Madenciliği Modeli oluşturmak için Elbistan’daydı. Proje görüşmeleri ve saha ölçümlerinden sonra, Maraş Depremi sonrasında yapılan deprem evleri ve diğer sosyal faaliyetler incelendi. 17.01.2024

Kategoriler
ShentaWp Ayar