HİZMETLERİMİZ

 • Sürdürülebilir ve Güvenli Madencilik Modeli Geliştirilmesi
 • Yeraltı/Açık Ocak Maden Planlaması
 • Yeraltı/Açık Ocak Maden-Taş Ocağı-Tünel Patlatmaları Tasarımı ve Çevresel Etkilerinin Araştırılması
 • Kazı Teknolojileri
 • Maden Güvenliği
 • Tahkimat Tasarımı
 • Şev Stabilitesi
 • Madenlerde/Tünellerde Jeofizik Uygulamalar
 • Havalandırma Analizleri
 • Jeolojik/Jeoteknik Araştırmalar
 • Sayısal Modelleme
 • Kaynak ve Rezerv Tahmini
 • Çevresel Etüdler
  • Patlatma kaynaklı titreşim/hava şoku/gürültü ölçüm ve analizleri
  • Karbon ayak izi
  •  Su ayak izi,
  • Atık yönetimi
  • Enerji verimliliği
 • Pasa Alanı Planlaması
 • İş Sağlığı ve Güvenliği
 • Kaya Mekaniği Araştırmaları
 • Umrek Koduna Göre Raporlama
 • Yapı Risk Analiz Modeli Geliştirilmesi
 • Metro Tünelciliği
ShentaWp Ayar